Svepretur samlar in ensilageplast i Höganäs 19 november

Sök

 • 1025 träffar på ""

 • Sorteringsguiden

  Batteri, knappcell/knappcellsbatteri

  Elektronikavfall kan innehålla både sällsynta och farliga metaller därför är det viktigt att det sorteras rätt.

  Tips! Privatpersoner kan även lämna batterier och annan småelektronik i insamlingsskåpet Samlaren.

  På återvinningscentral: Batterier max 3 kg

 • Sorteringsguiden

  Batteri, kvicksilver/kvicksilverbatterier

  Elektronikavfall kan innehålla både sällsynta och farliga metaller därför är det viktigt att det sorteras rätt.

  På återvinningscentral: Batterier max 3 kg

 • Sorteringsguiden

  Batteri, små/småbatterier/hushållsbatterier

  Batterier räknas som farligt avfall.  Tänk på att det är speciella regler vid transport av elektronikavfall från verksamheter.

  Tips! Privatpersoner kan även lämna batterier och annan småelektronik i insamlingsskåpet Samlaren.

  På återvinningscentral: Batterier max 3 kg

 • Sorteringsguiden

  Batterier till handverktyg

  På återvinningscentral: Batterier, litium

 • Sorteringsguiden

  Batteriladdare/laddare till batteri

  Elektronikavfall kan innehålla både sällsynta och farliga metaller därför är det viktigt att det sorteras rätt.

  På återvinningscentral: Diverse elektronik

  Hem: Småelektronik

 • Sorteringsguiden

  Behandlat trä

  På återvinningscentral: Trä

 • Sorteringsguiden

  Bekämpningsmedel - klass 1 & 2

  Bekämpningsmedel med behörighetsklass 1 och 2 får endast användas yrkesmässigt och tas inte omhand på våra återvinningscentraler. Var vänlig kontakta en entreprenör med tillstånd att ta hand om farligt avfall.

 • Sorteringsguiden

  Bekämpningsmedel - klass 3

  På återvinningscentral: Farligt Avfall

 • Sorteringsguiden

  Benrester 

  Hem: Matavfall

 • Sorteringsguiden

  Bensin

  På återvinningscentral: Farligt Avfall