Tillgänglighet på nsr.se

Tillgänglighet på nsr.se

Här beskrivs hur nsr.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss.

Vi strävar efter att nsr.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen är i huvudsak tillgänglig, men vi är medvetna om att följande delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vi brister även när det gäller ett fåtal bilder med infografik.
  • De flesta filmer på webbplatsen är textade men inte alla. Alla filmer publicerade efter 23 september 2020 kommer att textas.
  • I vissa delar på webbplatsen följs inte rubrikstrukturen.
  • Det saknas alt-texter på vissa bilder.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från nsr.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använt testverktygen axe Pro, Lighthouse, WebAIM Wave, W3C Validator, Voiceover samt p11y för att upptäcka brister i tillgänglighet.

Den här redogörelsen uppdaterades senast 13 december 2022.