Personuppgiftsbehandling (GDPR)

Personuppgiftsbehandling (GDPR)

På denna sida vill NSR AB informera om hur vi arbetar med en trygg hantering av dina personuppgifter.

I  vårt dokument med information om personuppgiftsbehandling finns utförlig information om hur NSR AB behandlar dina personuppgifter. Nedan följer en kort sammanfattning:

Sammanfattning av hur NSR AB behandlar dina personuppgifter

NSR AB behandlar dina personuppgifter för att kunna ta hand om hushållsavfall, tömma enskilda avlopp samt driva återvinningscentraler. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning, GDPR och NSR AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har du som är kund hos NSR AB?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i NSR:s verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande är du välkommen att höra av dig med en begäran att få uppgifterna rättade. Du kan också ha rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en anmälan. Ring 042-400 13 00 eller mejla nsr@nsr.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window