Sorteringsguiden

Sorteringsguiden

Har du avfall som du inte vet hur du ska sortera? I vår sorteringsguide får du mer information om hur den ska sorteras.


Att tänka på

  • Informationen om hur du ska sortera avfall hemma och på återvinningscentralen kan skilja sig åt.
  • Råden i sorteringsguiden är ibland generella, eftersom det kan vara svårt att veta vilket material en pryl består av.
  • Om din sopa består av flera material ska du utgå från det material som den består av till största del. Om det är svårt att avgöra – ta hjälp av personalen på din återvinningscentral.
  • Om du undrar hur du ska sortera en förpackning – prova att läsa på den. På många förpackningar står det vad den består av för material och hur du ska sortera den.
  • Hur du ska sortera i dina kärl hemma kan variera lite beroende på i vilken kommun du bor. Därför kan du behöva komplettera sorteringsguidens information med att läsa mer om hur du ska sortera i dina kärl hemma.

Tipsa sorteringsguiden

Om du inte får något resultat får du gärna meddela oss vad du vill slänga så lägger vi in det i sorteringsguiden.

Här kan du skicka in dina förslag

You must confirm you're not a robot.

I våra formulär samlar vi in de uppgifter du angivit för att kunna leverera våra tjänster och hantera felanmälningar och kundsupport. Behandlingen av uppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om hur NSR hanterar personuppgifter på www.nsr.se/gdpr