Se upp med invasiva växter i din trädgård

Har du koll på vilka växter som är invasiva, det vill säga främmande växtsorter som kan hota den biologiska mångfalden och orsaka stor skada?

Invasiva växter och hur du hanterar dem

Startsida