Flyttanmälan

Flyttanmälan

Innan du flyttar måste du alltid meddela oss att ägarbyte ska ske. Du meddelar oss genom att skicka in en av de blanketter som du hittar på den här sidan.

Om du har köpt eller sålt en fastighet

Om du har köpt eller sålt en fastighet ska köpare och säljare gemensamt fylla i blanketten för ägarbyte och skicka till oss. Kärlen tillhör fastigheten och tas över av den nya ägaren.

Ägarbytesblankett för privatpersoner
Ägarbytesblankett för företag

Du som flyttar ut:

  • Lämna kvar matavfallspåsar och påshållare.
  • Lämna kvar säckar för insamling av mjukplast (gäller inte Helsingborg).
  • Eventuella dispenser som du fått för fastigheten upphör att gälla i samband med ägarbytet.

Du som flyttar in:

  • Du har rätt att byta abonnemang utan kostnad om du meddelar oss inom två månader från det datum du fått tillträde till fastigheten.
  • Om den förra ägaren haft någon typ av dispens gällande avfallshanteringen, så upphör den att gälla i samband med ägarbytet.

Om du ska flytta in i ett helt nybyggt hus

Om du ska flytta in ett hus som är helt nybyggt eller som saknar avfallsabonnemang måste du senast en månad före inflyttning fylla i blanketten för nytecknande av abonnemang och meddela oss vilken typ av abonnemang du vill ha:

Blankett för nytecknande av abonnemang privatpersoner
Blankett för nytecknande av bonnemang företag

Hyr du ut din fastighet?

Det är alltid du som fastighetsägare som ska stå som ägare av abonnemanget hos oss. Om du vill att fakturan ska gå direkt till din hyresgäst kan du fylla i en blankett för överenskommelse gällande fakturering.

Vill du byta namn på den som är kund hos NSR?

Vill du byta namn på den som står som kund hos NSR går det bra att fylla i  blanketten för namnbyte.
Namnbyte kan vara aktuellt vid till exempel separation och skilsmässa. Då behåller du samma kundnummer och betalningsvillkor som tidigare.