Sorteringsinformation för boende

Sorteringsinformation för boende

Här kan du ladda ner och skriva ut sorteringsguider för boende i flerfamiljsfastigheter. 

Vi rekommenderar att du till exempel delar ut information om källsortering till boende i samband med inflyttning.

Sorteringsguider för flerfamiljsfastigheter

Förenklade sorteringsguider för boende i flerfamiljsfastigheter.

Källsorteringsguide – svenska

Källsorteringsguide – arabiska

Källsorteringsguide – BKS (bosniska, kroatiska, serbiska)

Källsorteringsguide – engelska

Källsorteringsguide – kurdiska

Källsorteringsguide – persiska

Källsorteringsguide – vietnamesiska

Sorteringsinformation matavfall

Information om hur man sorterar matavfall och varför.

Pricka rätt – Svenska

Pricka rätt – vietnamesiska

Pricka rätt – arabiska

Pricka rätt – BKS (bosniska, kroatiska, serbiska)

Pricka rätt – kurdiska

Pricka rätt – persiska

Miljörumsskyltar för miljörum

Miljörumsskyltar beställer du hos NSR:s kundservice.

Vi erbjuder miljörumsskyltar för följande fraktioner:

  • Matavfall
  • Restavfall
  • Tidningar
  • Pappersförpackningar
  • Hårdplastförpackningar
  • Mjukplastförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Elektronikavfall

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window