Sorteringsinformation för boende

Sorteringsinformation för boende

Här kan du ladda ner och skriva ut sorteringsguider för boende i flerfamiljsfastigheter. 

Vi rekommenderar att du till exempel delar ut information om källsortering till boende i samband med inflyttning.

Sorteringsguider för flerfamiljsfastigheter

Bild av källsorteringsguidenFörenklade sorteringsguider för boende i flerfamiljsfastigheter.

Källsorteringsguide – svenska
Källsorteringsguide – arabiska
Källsorteringsguide – BKS (bosniska, kroatiska, serbiska)
Källsorteringsguide – engelska
Källsorteringsguide – kurdiska
Källsorteringsguide – persiska
Källsorteringsguide – vietnamesiska

Sorteringsinformation matavfall

Bild från Pricka rätt-broschyrenInformation om hur man sorterar matavfall och varför.

Pricka rätt – svenska
Pricka rätt – vietnamesiska
Pricka rätt – arabiska
Pricka rätt – BKS (bosniska, kroatiska, serbiska)
Pricka rätt – kurdiska
Pricka rätt – persiska

Miljörumsskyltar för miljörum

Miljörumsskyltar kan du beställa från NSR:s kundservice. Du kan också ladda ner dem och skriva ut dem själv via länkarna på den här sidan.

Vi erbjuder miljörumsskyltar för följande avfallstyper: