Bra besökstider på ÅVC

Bra besökstider på ÅVC

Undvik köer genom att planera ditt besök utifrån när det är minst besökare på våra återvinningscentraler.

Här hittar du en översikt över när vi har flest – och minst- besökare på respektive återvinninscentral.