Genvägar

Genvägar

Genväg genom skogen Här har vi samlat genvägar till några av de mest använda sidorna på vår hemsida.

A
nsr.se/abonnemang: Gör ändringar i ditt abonnemang
nsr.se/asbest: Vad du behöver tänka på om du ska lämna asbest

B
nsr.se/blanketter: Blanketter för privatpersoner
nsr.se/blanketter-foretag: Blanketter för företag
nsr.se/brf: Information för bostadsrättsföreningar

D
nsr.se/dekaler: Beställ dekaler
nsr.se/dispens: Information om hur du söker dispens från avfallshantering och slam

E
nsr.se/efaktura: Information om hur du skaffar e-faktura
nsr.se/eservice: Samtliga e-tjänster och blanketter

F
nsr.se/fastighet: Information för fastighetsägare och brf
nsr.se/fastighetsinfo: Informationsutskick, sorteringsguider och information för fastighetsägare
nsr.se/fel: Felsökning och felanmälan
nsr.se/flytta: Vad du ska tänka på vid flytt
nsr.se/fyrfack: Läs mer om hur fyrfack fungerar

G
nsr.se/grovavfall : Boka hämtning av grovavfall (för privatpersoner)

H
nsr.se/helgöppet: Öppettiderna för samtliga återvinningscentraler under storhelger
nsr.se/häckar: Regler över vad som gäller för fri sikt om du har trädgård ut mot gatan

I
nsr.se/invasiv: Information om invasiva växter som exempelvis parkslide

J
nsr.se/jord: Priser och information om våra jordsorter

K
nsr.se/kärlek: Ditt kärl och hur du tar hand om det
nsr.se/kundkort: Så skaffar du kundkort

L
nsr.se/logotyp: Ladda ner vår logotyp

M
nsr.se/matavfall: Allt du behöver veta om matavfall
nsr.se/matavfallspåsar: Beställ nya matavfallspåsar
nsr.se/mindrepapper: Så här gör du för att slippa hantera onödigt papper
nsr.se/mjukplast: Beställ hämtning av mjukplastsäck

N
nsr.se/nyhetsbrev: Prenumerera på våra digitala utskick

P
nsr.se/pantamera: Så fungerar superpanmaskinen Pantamera Express

R
nsr.se/rapporter: Årsrapport, hållbarhetsredovisning, NSR i korthet och uppföljning av avfallsplanen
nsr.se/repareramera: Tips på hur du lagar och tar hand om dina saker

S
nsr.se/sesam: Information om vårt digitala nyckelsystem Sesam
nsr.se/slam: Information om slamtömning
nsr.se/sms: Skaffa SMS-påminnelse (för privatpersoner)
nsr.se/sommar: Så sommarsäkrar du din sophämtning
nsr.se/sorteringsinfo: Sorteringsanvisningar och miljörumsskyltar för flerfamiljsfastigheter
nsr.se/sorteringsguiden: Sök efter avfall i vår guide
nsr.se/säckstopp: Allt du behöver veta om säckstoppet

T
nsr.se/taxa: Här hittar du avfallstaxan
nsr.se/tömningskalender: Sök efter din adress i tömningskalendern
nsr.se/topplistan: Här får du reda på hur du ska sortera några av de klurigaste avfallen
nsr.se/trädgård: Allt som har med trädgård och trädgårdsavfall att göra

V
nsr.se/villkor: Renhållningsordning och avfallsplan
nsr.se/vinter: Så vintersäkrar du din sophämtning
nsr.se/vårdavfall: Hur du sorterar och förpackar avfall som uppstår vid vård i hemmet

Å
nsr.se/återbruket: Lämna hela möbler och prylar
nsr.se/återbygget: Lämna och ta byggmaterial
nsr.se/åvc: Här hittar du öppettider och information om återvinningscentralerna
nsr.se/åvckort: Information om hur du skaffar ÅVC-kort, även för dig med skyddad identitet
nsr.se/åvs: Om återvinningsstationer och vem som ansvarar för att de töms och städas

Ö
nsr.se/öppet: Översikt över veckans öppettider för alla återvinningscentraler
nsr.se/helgöppet: Och här är öppettiderna för återvinningscentralerna under storhelger