Svepretur samlar in ensilageplast i Höganäs 19 november