Exempel på farligt avfall

Exempel på farligt avfall

Här får du reda på vad som räknas som farligt avfall, hur du känner igen det och vad du kan lämna hos din återvinningscentral eller anläggning.

Så här känner du igen farligt avfall

Oftast är produkter som är farliga för människa och miljö märkta med en farosymbol. Det finns två typer av farosymboler. På äldre produkter är de orangea och svarta och på nya produkter är de röda, svarta och vita. Exempel på farosymboler:

Farosymboler, nya respektive äldre (innan 2015)

Länk till arbetsmiljöverkets hemsida med bilder på samtliga farosymbolerna

Är du osäker på om en produkt är farligt avfall eller inte så hantera det som farligt avfall och lämna in den på en återvinningscentral.

Exempel på farligt avfall som du kan lämna hos oss

Den här typen av farligt avfall kan du lämna på din återvinningscentral eller anläggningen på Hjorthögsvägen 1:

 • Målarfärg, både vattenbaserad och oljebaserad
 • Sprayburkar (hårspray, färg) med innehåll
 • Olja (inte matolja)
 • Tryckbehållare (t.ex. brandsläckare och gasoltuber)
 • Kemikalier (vissa rengöringsmedel, lösningsmedel, putsmedel, klor)
 • Kosmetika (nagellack, hårfärg, hårspray, parfym, deo)
 • Förorenade massor
 • Elektronikavfall
 • Asbest och eternit
 • Tryckimpregnerat trä

Farligt avfall som du INTE kan lämna hos oss

 • Medicin och sprutor
  Nålar och kanyler som varit i kontakt med blod, kallas även riskavfall. Det lämnar du på närmaste Apotek.
 • Vapen och explosiva ämnen
  Kontakta istället polisen på nummer 114 14. Polisen tar emot:
  – Alla typer av vapen, även luftvapen.
  – Fyrverkerier, ammunition, sprängämne, tändhattar, nödsignaler och andra explosiva varor.
 • Tomfat
  Återvinningscentralerna tar inte emot tomfat. Det går bra att lämna på avfallsanläggningen på Hjorthögsvägen 1.
 • Brom, cyanväte, fosfor, kaliumcyanid eller natriumcyanid
  Kontakta entreprenör som har tillstånd att hämta detta på plats.
 • Rökdetektorer
  Kontakta producenten som enligt WEEE-förordningen är ansvarig att ta hand om dem. Följande fabrikat och omhändertagare finns:
  Siemens – tas omhand av Cerberus, LM Ericsson & Siemens
  ONROX – tas omhand av Matsushita & Tele Larm
 • Övriga radioaktiva ämnen och föremål
  Kontakta någon på Strålsäkerhetsmyndigheten som arbetar med icke-kärntekniskt avfall för information.

Läs mer om farligt avfall

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window