Läkemedel

Läkemedel

Det är viktigt att läkemedel och mediciner hamnar på rätt ställe när de ska slängas, för om de hamnar i naturen kan de ställa till med mycket bekymmer.

Överblivna läkemedel som kastas i restavfallet, matavfallet, spolas ner i toaletten eller hälls ut i handfat kan orsaka stor skada på miljön. Tyvärr kan inte dagens reningsverk rena vattnet från våra avlopp så bra att det inte blir några rester från läkemedel kvar. Det innebär att när vattnet från reningsverk släpps ut hamnar läkemedelsrester i våra sjöar och hav och påverkar fiskar och djur som lever där.

Privatpersoner ska lämna läkemedel på ett apotek

Du kan inte lämna läkemedel och mediciner på återvinningscentralen. Dessa ska istället lämnas på ett apotek. Alla apotek i hela Sverige har en skyldighet att ta emot överblivna läkemedel från privatpersoner. Stoppa därför gamla tabletter och andra mediciner i en genomskinlig påse och lämna på ditt närmsta apotek. Alla apotek har även genomskinliga specialpåsar för att samla in läkemedel i. På många apotek på nätet kan du beställa en sådan påse inklusive gratis svarsporto kostnadsfritt.

För cytostatika (cancermedicin) finns särskilda regler; ”normala mängder” kan lämnas till apotek men du kan också lämna cytostatika i tablettform som farligt avfall på återvinningscentralen.

Detta kan du lämna hos apoteken:

  • Tabletter och kapslar
  • Flytande läkemedel i flaska
  • Salvtuber och astmainhalator
  • Läkemedelsplåster och p-ringar (även förbrukade)
  • Medicinska mjällschampon och medicinsk nagellack
  • Sprutor med synliga rester av läkemedel (utan kanyl). Privatpersoner kan få tag på kanylburkar och safeclips på Apoteket för säker förvaring av använda sprutor och kanyler. Dessa lämnar du sedan in på närmaste Apotek.

Detta kan du INTE lämna hos apoteken:

Företag och verksamheter kan teckna abonnemang för riskavfall

Företag och verksamheter kan teckna abonnemang för hämtning av riskavfall med godkänd entreprenör som har tillstånd att köra farligt avfall. Kontakta Ohlssons på order@ohlssons.se eller via telefon 010-45 00 200. Riskavfall är farligt avfall från verksamheter inom sjukvård, hälsovård och skönhetsbranschen, till exempel nålar och kanyler som varit i kontakt med blod, amalgamavfall, blyfolie och läkemedelsavfall.