Läkemedel

Läkemedel

Det är viktigt att läkemedel och mediciner hamnar på rätt ställe när de ska slängas, för om de hamnar i naturen kan de ställa till med mycket bekymmer.

Överblivna läkemedel som kastas i restavfallet, matavfallet, spolas ner i toaletten eller hälls ut i handfat kan orsaka stor skada på miljön. Tyvärr kan inte dagens reningsverk rena vattnet från våra avlopp så bra att det inte blir några rester från läkemedel kvar. Det innebär att när vattnet från reningsverk släpps ut hamnar läkemedelsrester i våra sjöar och hav och påverkar fiskar och djur som lever där.

Läkemedel ska lämnas på ett apotek

Alla apotek i hela Sverige har en skyldighet att ta emot överblivna läkemedel från privatpersoner. Stoppa därför gamla tabletter och andra mediciner i en genomskinlig påse och lämna på ditt närmsta apotek. Alla apotek har även genomskinliga specialpåsar för att samla in läkemedel i. På många apotektjänster på nätet kan du beställa en sådan påse och gratis svarsporto kostnadsfritt.

För cytostatika (cancermedicin) finns särskilda regler; ”normala mängder” kan lämnas till apotek men du kan också lämna cytostatika i tablettform som farligt avfall på återvinningscentralen.

Företag och verksamheter kan teckna abonnemang för hämtning av riskavfall med godkänd entreprenör som har tillstånd att köra farligt avfall. Kontakta Ohlssons på order@ohlssons.se eller via telefon 010-45 00 200. Riskavfall är farligt avfall från verksamheter inom sjukvård, hälsovård och skönhetsbranschen, till exempel nålar och kanyler som varit i kontakt med blod, amalgamavfall, blyfolie och läkemedelsavfall.

Detta kan du lämna hos apoteken:

  • Tabletter och kapslar
  • Flytande läkemedel i flaska
  • Salvtuber och astmainhalator
  • Läkemedelsplåster och p-ringar (även förbrukade)
  • Sprutor med synliga rester av läkemedel (utan kanyl)
  • Medicinska mjällschampon och medicinsk nagellack

Detta kan du INTE lämna hos apoteken: