Lämna farligt avfall som företag

Lämna farligt avfall som företag

Företagare kan lämna mindre mängder farligt avfall på återvinningscentralen. Större mängder lämnas på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg. Det här behöver du tänka på.

Det här behöver du tänka på

  • Företag får lämna max 50 kilo/liter farligt avfall på återvinningscentralen per besöksdag mot betalning. Tänk på att kostnaden för att lämna farligt avfall inte ingår i besökspriset.
  • Större mängder än 50 kilo/liter lämnas hos Ohlssons på Hjortshögsvägen 1.
  • Elektronikavfall kan du lämna på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg utan kostnad. Men tänk på att du fortfarande behöver betala för själva besöket.
  • Farligt avfall från företag får endast lämnas mot betalning.
  • Du ska kunna uppge avfallets ursprung och avfallskod. Lista med avfallskoder finns i bilaga 3 till Avfallsförordningen
  • För transport av farligt avfall från verksamheter och företag gäller speciella regler.
  • För frågor om mottagning, kostnader och regler gällande farligt avfall från verksamheter kan du kontakta Ohlssons AB eller läsa på deras hemsida.

Farligt avfall ska rapporteras

Sedan 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
Vanliga frågor och svar om hur det påverkar dig som småföretagare när du lämnar farligt avfall på återvinningscentralen

Läs mer om farligt avfall