Lämna farligt avfall som privatperson

Lämna farligt avfall som privatperson

Du kan som privatperson lämna farligt avfall på din återvinningscentral. Här får du reda på vad du behöver tänka på.

Privatpersoner får lämna max 50 kilo/liter farligt avfall på återvinningscentralen per besöksdag. Större mängder får du lämna till Ohlssons anläggning för farligt avfall på Hjortshögsvägen 1 mot betalning.

Viktigt att tänka på när du lämnar farligt avfall

  1. Lägg aldrig farligt avfall i restavfallet eller blanda med annat avfall.
  2. Lämna i en hel och ordentligt stängd förpackning.
  3. Lämna helst i originalförpackning men om det saknas så märk ordentligt med vad det är för avfall.
  4. Se till att barn inte kommer i kontakt med farligt avfall.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window