Asbest och eternit

Asbest och eternit

Asbest är en typ av farligt avfall. Här får du reda på hur du ska göra med avfall som innehåller asbest och eternit.

Det som är farligt i asbest är dammet som bildas när asbest går sönder eller delas. Oftast förekommer asbest som asbestcement, även kallat eternit, på husväggar och tak på hus från 50-talet.

Var finns asbest?

Asbest kan finnas i eternitblomlådor, fönsterbrädor, tak- och väggskivor och ventilationskanaler. Det kan också finnas som isolering i oljepannor och på varmvattenrör samt i äldre kakelfogar och kakelfix.  Även gammalt fönsterkitt kan innehålla asbest.

Var försiktigt när du hanterar asbest eller eternit

Asbest eller eternit är inte farligt för människor när det ligger orört, som på till exempel ett tak. Det som är farligt är när det delas eller går sönder och det bildas damm. Damm som andas in kan orsaka sjukdomar och skador på lungorna. Använd alltid ordentligt skydd för mun och näsa när du hanterar asbest eller eternit.

Här kan du lämna asbest och eternit

Du kan lämna asbest och eternit på följande anläggningar:

  • Helsingborg ÅVC
  • Höganäs ÅVC
  • Ängelholm ÅVC
  • Vår huvudanläggning på Filborna i Helsingborg

Så här mycket kan du lämna

Som privatperson får du lämna max tre förpackningar om högst 160 liter asbest och eternit per besöksdag. Om du har större mängder eller lämnar som företagare hänvisar vi dig till återvinningsanläggningen på Hjortshögsvägen 1 i Helsingborg. Då får du betala en avgift.

Gör så här

För att göra ditt besök och vår personals arbetsmiljö så säkert som möjligt är det viktigt att du läser igenom vår lista över vad du behöver tänka på:

  • Materialet ska vara förpackat i byggplast eller tjocka plastsäckar (minst 0,2 mm) på max 160 liter.
  • Förpackningarna ska vara noga förslutna med tejp, samt märkta med ordet asbest.
  • Förpackningarnas vikt får inte överstiga vad en person kan lyfta själv.
  • Anmäl till personalen att du vill lämna material som innehåller asbest.
  • Du ska själv placera materialet i anvisad container.

Det är viktigt att du packar materialet rätt

Om det finns brister i hur du packat materialet kommer personalen be dig åtgärda dessa. Du får inte packa om eller åtgärda på återvinningscentralen. Om du inte åtgärdar eventuella brister får du inte lämna materialet hos oss.

För din säkerhet rekommenderar vi att du läser mer om asbest på Arbetsmiljöverkets webbplats.