Farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljön och kan vara frätande, brandfarliga eller giftiga.

Därför är det viktigt att inte blanda farligt avfall med annat avfall, utan istället lämna in det på speciella mottagningsställen.