Farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljön och kan vara frätande, brandfarliga eller giftiga.

Därför är det viktigt att inte blanda farligt avfall med annat avfall, utan istället lämna in det på speciella mottagningsställen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window