Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Lämna förorenade massor

Vi tar emot och behandlar förorenad massor och jordar på vår återvinningsanläggning i Helsingborg. Det mesta av massorna som kommer in till anläggningen är förorenade med oljeprodukter som bensin, diesel eller eldningsolja.

Massor som är förorenade med oljeprodukter lämpar sig väl till biologisk behandling där de blandas med gödsel eller annan näringslösning och komposteras. Efter behandling är massorna i de flesta fall så rena att de kan användas ute i samhället.

Övriga jordföroreningar som vi tar emot innehåller tungmetaller, bekämpningsmedel, PCB, PAH och VOC. Dessa massor tas in och används inom våra anläggningar om de inte innehåller alltför höga halter av föroreningar. Om massorna är alltför förorenade deponeras de på vår deponi för farligt avfall.

Beställningar och förfrågningar

När ni kontaktar oss angående förorenade jordar och massor som behöver tas om hand, är det bra om ni kan svara på följande frågor.

  • Vilka analyser har gjorts och hur?
  • Vilken typ av jord/slam är det? (till exempel sand, lera, sten)
  • Vilken typ av förorening rör det sig om?
  • Vilken typ av verksamhet har bedrivits på den plats massorna kommer ifrån eller vilken typ av olycka har orsakat föroreningen?
  • Hur stora mängder? (ton eller kubikmeter)
  • Hur tänker ni er att transporten av massorna ska ske?

Innan ni levererar massorna till vår återvinningsanläggning i Helsingborg måste ni även fylla i en avfallsdeklaration för förorenade jordar/massor och skicka den till oss. Om ni inte gör detta kan vi inte ta emot leveransen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefon
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Hitta till oss

Organisationsnummer
556217-4580