Miljöbodar

Miljöbodar

Farligt avfall och elektronikavfall från privata hushåll kan du lämna i så kallade miljöbodar.

Miljöbodarna är containrar som finns i anslutning till fyra olika bensinstationer i Helsingborgsområdet. Det finns även en miljöbod i Ekeby. Miljöbodarna ska alltid vara låsta. För att kunna lämna farligt avfall och elektronikavfall från ditt hushåll behöver du låna nyckel från personalen på bensinstationen.

Här finns miljöbodarna

Tidigare fanns det en miljöbod i Båstad men den har tagits bort. Vi letar just nu aktivt efter en ny placering i Båstad och återkommer med mer information när det är klart.

Detta får du lämna i miljöbodarna

  • Batterier
  • Bilbatterier
  • Färgrester
  • Kemikalier
  • Oljefilter
  • Oljedunkar (inte matolja)

Detta får du inte lämna

  • Raketer – lämnar du till polisen, ring innan.
  • Vapen och ammunition – lämnar du till polisen, ring innan.
  • Avfall från verksamheter och företag
  • Småelektronik (exempelvis mobiler, laddare, hörlurar, rakapparater)