Miljöbodar

Miljöbodar

Farligt avfall och elektronikavfall från privata hushåll kan du lämna i så kallade miljöbodar.

Miljöbodarna är containrar som finns i anslutning till fem bensinstationer i Helsingborgsområdet. Det finns även en miljöbod i Båstad. Miljöbodarna ska alltid vara låsta. För att kunna lämna farligt avfall och elektronikavfall från ditt hushåll behöver du låna nyckel från personalen på bensinstationen eller Grönsakshallen i Båstad.

Här finns miljöbodarna

Detta får du lämna i miljöbodarna

  • Batterier
  • Bilbatterier
  • Färgrester
  • Kemikalier
  • Oljefilter
  • Oljedunkar (inte matolja)

Detta får du inte lämna

  • Raketer – lämnar du till polisen, ring innan.
  • Vapen och ammunition – lämnar du till polisen, ring innan.
  • Avfall från verksamheter och företag
  • Småelektronik (till exempel mobiltelefon, MP3-spelare, rakapparat, hörlurar, laddare)