Källsortering och avfall

Källsortering och avfall

Lär dig mer om hur källsortering fungerar, olika typer av avfall och vad du kan göra för att minska ditt avfall.