Avfall och miljö

Avfall och miljö

Vi tar hand om ditt avfall och ser till att det kommer till nytta i samhället. Det kan t.ex. bli till fjärrvärme, el, biogödsel eller biogas.