Avfall och miljö – vad händer sen?

Avfall och miljö – vad händer sen?

Vi tar hand om ditt avfall och ser till att det kommer till nytta i samhället. Det kan t.ex. bli till fjärrvärme, el, biogas eller biogödsel till våra åkrar.