Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Få reda på vad  som händer med trädgårdsavfallet som samlas in och hur det gör nytta i naturen.

Trädgårdsavfall är avfall som kommer från växtriket och som uppstår när du sköter trädgårdar, parker och eller tar hand om krukväxter. Det kan vara gräs, löv, växtdelar,  mindre träd, blommor och buskar.

Trädgårdsavfall blir jord eller energi

NSR krossar och komposterar ditt trädgårdsavfall så att det blir till näringsrika jordsorter som bland annat används på skånska jordbruksmarker. Får vi in annat i trädgårdsavfallet förstörs komposten och en värdefull resurs kan inte återföras till naturen. En del av jordsorterna säljer vi även på våra anläggningar.

En viss del av trädgårdsavfallet blir flis som skickas till förbränning i kraftvärmeverket för att ge fjärrvärme och elektricitet.

Mer om trädgårdsavfall