Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar

Här kan du läsa om vilka förpackningsslag som ska sorteras ut och vad som händer efter att det samlats in.

Genom att du sorterar förpackningar och tidningar kan materialet användas igen. Det spar både energi och råmaterial.

Glasförpackningar

GlasförpackningarFärgade glasflaskor och burkar, till exempel ölflaskor utan pant, sorterar du som färgade glasförpackningar.
Ofärgade flaskor och burkar, till exempel syltburkar och vinflaskor sorterar du som ofärgade glasförpackningar.

Tänk på!

Sortera bort korkar och lock. Kasta endast förpackningar av glas i återvinningen, inga dricksglas, keramik eller porslin. De sorteras som restavfall. Glödlampor och lågenergilampor ska du lämna som farligt avfall.

Vad händer sen?

Alla glasförpackningar går till en fabrik för glasåtervinning. Där sorteras, rensas och krossas glaset innan det smälts ner för att kunna användas till ny råvara. Det nya glaset används till nya glasförpackningar men också till tillverkning av glasull. När man använder återvunnet glas vid tillverkning istället för att göra helt nytt glas sparar man 20 procent energi.

Olika typer av pappersförpackningarPappersförpackningar

Pappersförpackningar är till exempel kartonger, omslagspapper, tvättmedelsförpackningar, pappersmuggar, papperskassar och mjölpåsar.

Tänk på!

Lägg inte tidningar, kataloger och liknande i behållaren för pappersförpackningar. Om det finns annat material i din pappersförpackning tar du bort det som är lätt att ta bort, till exempel en skruvkork.

Vad händer sen?

Pappersförpackningarna packas i balar och körs till pappersbruken, där de behandlas för att sedan bli nya pappersprodukter som till exempel ny kartong, wellpapp och ytskikt på gipsskivor.

Tidningar

TidningarSom tidningar räknas allt som går att bläddra i, till exempel dagstidningar, kataloger, reklamblad och pappersark. Även böcker med mjuk pärm. Har du böcker med hård pärm ska du ta av denna först.

Tänk på!

Blanda inte tidningar med pappersförpackningar. Du ska inte heller lägga kuvert bland tidningar. Kuvert sorteras som restavfall.

Vad händer sen?

Tidningarna sorteras manuellt för att sedan packas i balar innan de skickas till återvinning. Av gamla tidningar blir det bland annat nya tidningar.

Mjukplastförpackningar

MjukplastförpackningarBärkassar, medicinkartor, chipspåsar och frigolit är exempel på plastförpackningar som du sorterar som mjukplastförpackningar.

Tänk på!

Packa mjukplasten i mindre mjukplastpåsar som till exempel en avlång brödpåse och knyt. Lös plast fastnar på olika ställen i sopbilen och tar också mer plats.

Vad händer sen ?

Mjuka plastförpackningar som samlas in från hushållen återvinns till nya produkter eller går till energiåtervinning.

Hårdplastförpackningar

HårdplastförpackningarBurkar, dunkar, små hinkar, flaskor, korkar eller lock är exempel på plastförpackningar som du sortera som hårda plastförpackningar. Pantflaskor lämnas i automat.

Tänk på!

Andra produkter av plast som till exempel diskborstar, tandborstar och pulkor räknas inte som plastförpackningar. De sorteras som restavfall.

Vad händer sen?

Hårdplastförpackningarna sorteras i olika plastsorter och ibland även efter färg. Beroende på vilken kvalitet de har blir de råvara till olika sorters plastprodukter.

Metallförpackningar

MetallförpackningarTill metallförpackningar räknas till exempel tömda konservburkar, tuber, sprayburkar, lock, skruvkorkar och kapsyler.

Tänk på!

Andra metallprodukter såsom stekpannor, galgar och bestick räknas inte som metallförpackningar och ska därför inte slängas i facket för metallförpackningar. De kan dessutom fastna i sopbilens inmatning och orsaka skador och förseningar. Sortera andra metallprodukter som restavfall hemma eller – ännu hellre – lämna som metallskrot på återvinningscentralen.

Pantburkar lämnar du i automaten.

Sprayburkar kan du lägga i facket för metallförpackningar om de är helt tömda. En sprayburk är tom när det inte kommer någonting mer ur den när du håller sprayknappen intryckt och den är tyst, så kallat pys-tom. Ej tömda sprayburkar lämnar du som farligt avfall i miljöbod eller på återvinningscentralen.

Vad händer sen?

Metallförpackningar sorteras med hjälp av magneter och smälts ner. Metaller kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Man sparar 95 procent energi när man tillverkar nya produkter av återvunnen aluminium.