Projekt och utveckling

Projekt och utveckling

Vårt uppdrag innefattar inte enbart att förvalta hanteringen av avfall – vi ska också driva utvecklingen framåt. 

Mycket har förändrats inom både NSR och avfallssektorn i stort under de senaste 20 åren. Det som idag är en del av vår vardag, så som fyrfackskärl, digitala ruttsystem, biogasfordon och hantering av deponigas, var en gång idéer och utmaningar som behövde nya lösningar.

För att fortsätta att driva utvecklingen framåt och skapa hållbara förutsättningar för kommande generationer jobbar NSR aktivt med projekt för utveckling och forskning. Projekten är ett verktyg för att nå NSR:s strategiska mål på kort och lång sikt samt se till att vi håller takt med digitalisering och regionens behov för framtiden. Samtliga projekt tar avstamp i våra mål.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window