Matavfall blir till biogas och biogödsel

Matavfall blir till biogas och biogödsel

Lär dig mer om matavfall och hur det kan bli både biogödsel och biogas som bilar och bussar kan köra på.

Matavfall eller organiskt avfall som det också kallas, är sånt som blir över efter tillagning av mat hemma i ditt kök eller på en restaurang. Men det kan också vara avfall som kommer från ett slakteri, en livsmedelsbutik eller jordbruk. Av matavfall blir det biogas och biogödsel.

Om biogas och biogödsel

Det matavfall som du sorterar ut blir till energi i form av biogas och näring i form av biogödsel.

  • Biogas bildas när organiskt avfall, till exempel matavfall, bryts ner av bakterier i en miljö som saknar syre. Processen kallas för rötning.
  • Biogas består till största delen av metan och kan användas som fordonsbränsle för bilar, bussar och lastbilar.
  • Biogödsel är det som blir över efter rötningen.
  • Biogödsel kan användas för att ge näring till åkrar precis som vanligt gödsel .

Matavfallet från ditt hushåll tas omhand av vår samarbetspartner på återvinningsanläggningen i Helsingborg.

Så här går det till när ditt matavfall blir till biogas och biogödsel

Kretslopp matavfall till biogas

  1. Ditt matavfall innehåller näring och energi.
  2. Bakterier omvandlar matavfallet till biogas.
  3. Biogasen kan användas som fordonsbränsle till bilar, bussar, och lastbilar.
  4. Det som inte blir biogas blir biogösel som kan användas som näring i jordbruket för att odla nya grödor.
  5. Kretsloppets sluts, nya grödor kan odlas och bli till ny mat.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window