Det här får du lägga i trädgårdskärlet

Det här får du lägga i trädgårdskärlet

Det är viktigt att du enbart slänger sådant som räknas som trädgårdsavfall i ditt trädgårdskärl.

Annars gå vi nämligen miste om en värdefull resurs som kan återvinnas till jord, biokol och energi. Här får du veta vad du kan lägga och inte i ditt trädgårdskärl:

Detta får du lägga i trädgårdsavfallet

 • Blad och löv
 • Blommor
 • Buskar
 • Grenar och kvistar från beskärning av träd och buskar
 • Gräs och ogräs
 • Mossa

Detta får du INTE lägga i trädgårdsavfallet

 • Strö och halm med djurbajs (p.g.a. att det kan finnas smitta och parasiter i djuravföring, vilket kan innebära risker i arbetsmiljön vid hantering av avfallet)
 • Jord, stenar och grus
 • Grillkol
 • Aska
 • Invasiva växter
 • Trädgårdsmöbler och redskap
 • Blomkrukor
 • Trädgårdstomtar

Tänk på att…

 • Överfyll inte dina kärl.
 • Placera alltid trädgårdskärlet precis vid tomtgränsen med handtaget utåt senast klockan 06:00 på tömningsdagen. Om du har flera kärl stående vid tomtgränsen ska ditt trädgårdskärl alltid stå närmast gränsen. Läs mer om placering av kärl
 • Vi hämtar enbart trädgårdsavfall som ligger i kärlet, inga buntade grenar eller ris som ligger bredvid.
 • Lägg inte för mycket fallfrukt i trädgårdskärlet. Några äpplen går bra, men om du lägger för mycket frukt i kärlet blir det för tungt. Har du mycket otjänlig frukt kan du lämna det på en återvinningscentral.

Vill du skaffa eget trädgårdskärl?

Med ett trädgårdsabonnemang kan du få ditt trädgårdsavfall hämtat vid din fastighet varannan vecka  under perioden vecka 9-48.

Anmäl dig här

Mer om trädgårdsavfall