Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen

Man lämnar trädgårdsavfall på ÅVC Om du inte abonnerar på ett eget trädgårdskärl kan du lämna ditt trädgårdsavfall  på din återvinningscentral.

Det gäller både dig som privatperson och för verksamheter.

Så här sorterar du trädgårdsavfall på återvinningscentralen

Trädgårdsavfall är avfall från trädgårdar och parker.  Det kan vara gräs, löv, växtdelar,  mindre träd, blommor och buskar.  På återvinningscentralen ska du sortera ditt trädgårdsavfall i två olika kategorier:

Gräs och löv eller Ris och grenar

Mer om trädgårdsavfall