Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen

Man lämnar trädgårdsavfall på ÅVC Om du inte abonnerar på ett eget trädgårdskärl kan du lämna ditt trädgårdsavfall  på din återvinningscentral.

Det gäller både dig som privatperson och för verksamheter.

Så här sorterar du trädgårdsavfall på återvinningscentralen

Trädgårdsavfall är avfall från trädgårdar och parker.  Det kan vara gräs, löv, växtdelar,  mindre träd, blommor och buskar.  På återvinningscentralen ska du sortera ditt trädgårdsavfall i två olika kategorier:  Löv och gräs eller  Ris och grenar. 

Här förklarar vi vad du får lägga i respektive container:

Löv och gräs

Det här får du lägga bland löv och gräs:

 • gräs
 • mossa
 • löv
 • krukväxter
 • fallfrukt

Detta får du INTE sortera som löv och gräs:

 • halm
 • ensilage
 • tomat- och gurkblast
 • invasiva växter (t.ex. parkslide, gul skunkkalla eller jätteloka)

Ris och grenar

Det här får du lägga bland ris och grenar:

 • mindre träd
 • stora buskar
 • tjocka grenar
 • rötter
 • stubbar

Detta får du INTE sortera som ris och grenar:

 • jord
 • plastsäckar

Mer om trädgårdsavfall