Hur ska kärlen stå placerade?

Hur ska kärlen stå placerade?

Du kan ha kärlen placerade hur du vill innanför din tomtgräns fram till tömningsdagen, men på tömningsdagen ska kärlet/kärlen vara placerade så här för att bli tömda:

  • på tomtgränsen från klockan 06:00
  • på hårdgjord yta
  • med handtag och hjul vända utåt gatan/mot chauffören
  • med rättsorterat avfall
  • ej blockerat
  • med stängt lock

Tänk också på att inte låta hundar springa löst vid tömning.

Så placerar du dina kärl i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm

På tömningsdagen: Om du har ett trädgårdskärl ska det stå som första kärl, det vill säga närmast tomtgränsen, om du har alla tre kärl placerade tillsammans. Alternativt rullas kärlet/kärlen fram till tomtgränsen senast klockan 06.00 på tömningsdagen, om du har dem stående på annat ställe. Kärlen får stå max två meter in från tomtgränsen och handtagen ska vara vända åt det håll som chauffören kommer att hämta kärlen, se illustration över möjliga placeringar:

Illustration av hur kärlsen ska stå placerade vid tömning.

Så placerar du dina kärl i Höganäs

På tömningsdagen: Om du har ett trädgårdskärl ska det stå som första kärl, det vill säga närmast tomtgränsen, om du har alla kärl placerade tillsammans. Alternativt rullas kärlet/kärlen fram till tomtgränsen senast klockan 06.00 på tömningsdagen, om du har dem stående på annat ställe. Mjukplastsäcken placerar du bredvid kärlet för pappersförpackningar. Kärlen får stå max fem meter in från tomtgränsen och handtagen ska vara vända åt det håll som chauffören kommer att hämta kärlen, se illustration över möjliga placeringar:

Illustration av hur kärlen i Höganäs ska vara placerade vid tömning - max 5 meter från tomtgränsen