Hur ska kärlen stå placerade?

Hur ska kärlen stå placerade?

Du kan ha kärlen placerade hur du vill fram tills tömningsdagen. Men på tömningsdagen ska kärlet/kärlen vara placerade enligt nedan för att de ska bli tömda;

  • vid tomtgränsen senast 06:00
  • placering på hårdgjord yta
  • handtagen och hjulen ska vara vända utåt gatan/mot chauffören
  • rättsorterat avfall
  • ej blockerat
  • locket ska vara stängt

Trädgårdskärlet ska stå närmast gatan

Trädgårdskärlet ska stå som första kärl, det vill säga närmast tomtgränsen på tömningsdagen om du har alla tre kärlen tillsammans. Alternativt rullas fram till tomtgränsen senast klockan 06.00 på tömningsdagen om du har kärlet stående på annat ställe.

Illustration av placering av kärl