Inga tomtar i trädgårdsavfallet

Inga tomtar i trädgårdsavfallet

Trädgårdstomte i kärl Trädgårdstomtar, plastpåsar, uteleksaker och blomkrukor. Saker som hör till trädgårdslivet, men som inte hör hemma i trädgårdsavfallet.

Allt som har varit i trädgården är inte trädgårdsavfall. Det låter kanske självklart, men vi hittar alla möjliga saker i trädgårdsavfallet: plastsäckar, klädnypor, ståltråd, plastleksaker, krukor och även trädgårdstomtar.

I trädgårdskärlet får du slänga växtdelar som:

  • blad och löv
  • grenar och kvistar
  • blommor
  • gräs och ogräs
  • mossa

På återvinningscentralen kan du även lämna större delar som stubbar, buskar och tjocka grenar.

Ditt trädgårdsavfall är en värdefull resurs

Varför är det så viktigt? Därför att ditt trädgårdsavfall är en resurs som kan återvinnas till jord, biokol och energi.

NSR komposterar avfallet så det blir till näringsrika jordsorter som bland annat används som jordförbättring på skånska åkrar. Får vi in sådant som plast och metall i trädgårdsavfallet så förstörs komposten och en värdefull resurs kan inte återföras till naturen.

En mindre del av trädgårdsavfallet blir till flis som kan återvinnas till biokol och fjärrvärme.

Mer om trädgård