Från och med april har våra fakturor ett nytt utseende.

Läs mer
Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Vad är biokol?

Du har säkert hört talas om biokol, men vad är egentligen biokol och varför är det bra för klimatet?

Vad är biokol?

Kortfattat kan man förklara biokol som ett klimatpositivt jordförbättringsmedel. Det består av bioprodukter av växtdelar som har förkolats.

Så tillverkas biokol

Biokol är en förkolnad biomassa som framställs genom en process som kallas pyrolys. Det innebär att man hettar man upp organiskt material i en miljö utan syre. I princip bildas ingen koldioxid alls under processen. Resultatet blir ett poröst material med väldigt god förmåga att behålla vätska och näring och som kan användas för att förbättra jorden.

Råvaran till biokol kan komma från olika organiska restprodukter som trädgårdsavfall, tång/alger, träflis och slam. På NSR produceras biokol av trädgårdsavfall från staden och dess invånare.


I Helsingborgs stad använder man biokol när man till exempel planterar träd i stadsmiljö. I en blandning med vägmaterial får träden både luft, vatten och syre samtidigt som regnvatten kan tas omhand i vägkonstruktionen.

Biokolets positiva egenskaper

Biokol tillför jorden en rad positiva egenskaper:

 • Jordens förmåga att hålla näring och vatten ökar
 • Jorden blir bördigare
 • Biokolet skapar lämpliga livsmiljöer för mikroorganismer
 • Jorden blir luftigare och får bättre dränering
 • Skadliga ämnen oskadliggörs
 • Är en kolsänka, vilket innebär att jordens överskott av koldioxid binds i marken

Biokol klassas även enligt FN:s klimatpanel (IPCC) som en negativ utsläppsteknologi.

Vad är biokol bra för?

Användning av biokol bidrar bland annat till att bevattningsbehoven minskar. Växterna klarar längre perioder utan regn och behovet av gödsling och återplantering minskar.

Biokol i växtbäddar fungerar som ett filter som fångar upp näring och föroreningar vilket minskar risken för övergödning av sjöar, hav och vattendrag.

Biokol bidrar även till ökad koldioxidlagring i jord och vegetation i städer. Biokolet har stor potential, och det pågår mycket forskning och utveckling kring hur man kan använda det.

Vad kan man använda biokol till?

Biokol används för att förbättra jorden där biokolet hjälper till att hålla jorden luftig och hålla kvar vatten och näring. För att det ska fungera behöver man ladda biokolet med näring innan användning. Biokolet används bland annat i urbana miljöer, såsom vid trädplanteringar i gatumiljö, gröna tak och gröna väggar. Biokol kan även användas i fotbollsplaner för att skapa en mer slitstark gräsplan, som är mindre torkkänslig än traditionella fotbollsplaner.

Varför är biokol klimatpositivt?

I en trädgård binds lika mycket koldioxid i växterna (via fotosyntesen) medan de lever, som sen går tillbaka till atmosfären när de dör och förmultnar. Man kan därför säga att en trädgård är klimatneutral. Men om man pyrolyserar växtavfallet och låter det bli biokol istället för att låta det förmultna, så bevaras koldioxiden i biokolet. När biokolet sedan grävs ner i jorden bildar det en stabil kolsänka som kan binda koldioxid i tusen år. På så sätt har man minskat den mängd koldioxid som släpps ut i atmosfären.

Visste du att?

 • Biokol har en yta på ca 1000 m2 per gram.
 • Vid ett forskningsförsök har vi kunnat visa att spridning av vissa föroreningar kan minska med upp till 99% genom att ha 3% biokol i jorden.
 • FN:s klimatpanel IPCC har pekat ut biokol som en av få bra teknologier för negativa klimatutsläpp.
 • Biokol som används vid odling minskar risken för torka och erosion.
 • Man har hittat jordar med biokol som är flera tusen år gamla i Sydamerika.

Vad är skillnaden mellan grillkol och biokol?

Ingen koldioxid alls bildas under tillverkningen av biokol, till skillnad från vid traditionell förbränning av grillkol.

Varför är biokol bra för trädgården?

Biokol är väldigt poröst vilket hjälper jorden att behålla vätska och näring längre. Det gör att  gräs och växter håller sig gröna längre vid torka.

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar