NSR satsar på biokol

NSR satsar på biokol

NSR vill vara ett kunskapscenter i Sverige och leda utvecklingen för användning av biokol inom olika områden. Därför deltar vi i flera projekt och driver olika aktiviteter kring denna framtidsprodukt.

Våra biokolsprojekt

RecoPark - där avfall blir resurser

RecoPark - där avfall blir resurser

RecoPark är NSR:s kompetens- och utvecklingscenter som erbjuder en kreativ och informativ miljö. Här gör vi forskning och utveckling möjligt i samverkan med näringsliv och akademi. Kompetenscentret består av tre delar:

  • Utställnings- och utbildningslokaler
  • Laboratorium för produktion av biokol
  • Nationellt nätverk för biokol

Lär dig mer om RecoPark

NSR bygger biokolsanläggning

NSR bygger biokolsanläggning

Vi bygger en anläggning för produktion av biokol, där vi använder ris och grenar från stadens parker och invånarnas trädgårdar för att skapa ett lokalt kretslopp. Vid produktionen binds koldioxid in i biokolet vilket ger minskade utsläpp i atmosfären, vilket i sin tur kan bidra till att begränsa den globala uppvärmningen.

Det första spadtaget för den nya produktionsanläggningen togs den 1 december 2021 och anläggningen väntas invigas under 2022.

Om biokolsanläggningen

Biokol gör jorden mindre giftig

Biokol gör jorden mindre giftig

Ett av våra nu avslutade projekt har visat att att biokol kan vara ett bra alternativ för att förbättra jordkvalitéten och stabilisera föroreningar hos förorenade jordmassor. Det skulle kunna minska både miljörisker och uppkomsten av avfall.

Men det behövs mer forskning om hur biokol i sig självt står emot nedbrytning och hur beständig själva behandlingen är. Därför planerar NSR att genom stöd från SGI följa upp projektets fältstudie, för att få mer kunskap om långtidseffekterna av metoden.

Slutsatser från projektet

Optimera användningen av biomassa

Optimera användningen av biomassa

För att kunna möta framtidens resursbehov kommer det bli nödvändigt att använda den biomassa som finns på ett mer effektivt sätt. Inom projektet ”Greater bio” undersökes hur man bäst kan utnyttja potentialen i biomassa.

Projektet bestod av sju olika delprojekt. NSR:s del i projektet var att undersöka användbarheten av biokol och avgöra när biomassa ska omvandlas till biokol och energi, snarare än till biogas.

NSR:s del i projektet Greater bio

Vad är biokol och vad är det bra för?

Vad är biokol och vad är det bra för?

Kortfattat kan man förklara biokol som ett klimatpositivt jordförbättringsmedel. Det består av bioprodukter av växtdelar som har förkolats. Råvaran till biokol kan komma från olika organiska restprodukter. På NSR produceras biokol av trädgårdsavfall från staden och dess invånare.

I Helsingborgs stad använder man biokol när man till exempel planterar träd i stadsmiljö.

 

Lär dig mer om biokol