Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Biokol gör jorden mindre giftig

Biokol kan vara ett bra alternativ för att förbättra jordkvalitéten och stabilisera föroreningar hos förorenade jordmassor. Det skulle minska både miljörisker och uppkomsten av avfall.

Projektet är nu avslutat.

Goda möjligheter att binda föroreningar

Biokol är ett känt jordförbättringsmaterial men det kan också binda föroreningar och minska spridningen av dem. Laboratorieförsök har visat att både tungmetaller och organiska miljögifter kan fastna på biokolet när det blandas med förorenad jord. Men kan man uppnå samma resultat i praktiken? Och vilka egenskaper behöver biokolet ha för att ge tillräckligt bra effekt? Det var utgångspunkten i projektet “Biokol –  från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av avfall”.

Sanera lätt förorenade jordmassor med hjälp av biokol

Målet i projektet var att utveckla en behandlingsteknik med biokol för att stabilisera föroreningar i jord och förbättra jordens kvalitét. Syftet är att minska miljö- och hälsorisker och att skapa en mer resurseffektiv avfallshantering.

Projektet var ett samarbete mellan NSR, Statens Geotekniska Institut och forskargrupper från tre universitet: SLU, Örebro Universitet och KTH. Det genomfördes inom ramen för programmet Strategiskt innovationsprogram RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

NSR har genomfört fältförsök

NSR:s största del i projektet har varit att genomföra ett fältförsök där man blandat jordavfall med biokol och torv i olika kombinationer. Därefter har man studerat effekterna på mark-ekosystemet och hur mycket av föroreningarna som spridit sig till omgivningen. Man undersökte också utlakning och upptaget av föroreningarna till växter och daggmaskar samt eko-toxicitet (hur pass giftigt ett ämne är för djur och växter i olika ekosystem).

Den praktiska delen av fältstudien utfördes på NSR:s anläggning i Helsingborg.

Slutsats: biokolbehandling ger lägre miljöpåverkan

Projektet visade att biokol är ett bra alternativ för att förbättra jordkvaliteten och stabilisera föroreningar. Några resultat och slutsatser från projektet:

  • Genom att blanda in bara 3 viktprocent biokol minskade spridningen av PAH (hälsofarliga ämnen, ofta förekommande i förorenade jordmassor) i väldigt hög grad. Effekten på koppar, kvicksilver och zink var också god, men val av biokol spelade stor roll.
  • Biokol fungerar sämre för anjoniska ämnen och kan öka spridning av arsenik, krom, molybden, antimon och vanadin.
  • Biokolbehandling har betydligt lägre miljöpåverkan jämfört med gräv-schaktsanering och deponering.

Läs hela rapporten (pdf)

Nästa steg: verifiera teknikens hållbarhet

En utmaning i projektet var att kunna visa att behandlingen är beständig över tid. Därför är ett viktigt nästa steg att kontrollera teknikens hållbarhet. Beroende på hur man framställer biokol så kan det bli mer eller mindre stabilt. Om man tillverkar det på rätt sätt kan det antagligen finnas kvar i marken i hundratals till tusentals år.

Men det behövs mer forskning om hur biokol i sig självt står emot nedbrytning och hur beständig själva behandlingen är. Därför planerar NSR att genom stöd från SGI följa upp projektets fältstudie, för att få mer kunskap om långtidseffekterna av metoden.

NSR bygger egen biokolanläggning

Eftersom NSR vill vara ett kunskapscenter i Sverige och leda utvecklingen för användning av biokol inom olika områden så deltar vi i flera olika biokolsprojekt. Bland annat bygger vi en egen anläggning för produktion av biokol.

Om projektet

Projektnamn

Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av avfall

Status

Avslutningsfas

Vår roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Juni 2018

Varaktighet

3 år

Partners

Statens Geotekniska Institut (SGI)
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Örebro Universitet (ORU)

Extern finansiär

RE:Source

Läs mer

Projektets webbsida
RE:Sources hemsida
Syntesrapport (pdf)
Avfall och miljö, nr 5 2020

Kontaktperson på NSR

Eva Stål

Eva Stål

Verksamhetsutvecklare RecoPark

eva.stal@nsr.se
042-400 13 95

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar