Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av avfall

Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av avfall

Målet med projektet är att utveckla en behandlingsteknik av lätt förorenade jordmassor med biokol för att stabilisera föroreningarna och förbättra jordens kvalité.

Syftet är att minska miljörisker och uppkomst av avfall. Biokol är ett känt jordförbättringsmaterial som kan förbättra markens bördighet, men det kan också binda föroreningar och minska spridningen av dessa.