Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av avfall

Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av avfall

Målet med projektet är att utveckla en behandlingsteknik av lätt förorenade jordmassor med biokol för att stabilisera föroreningarna och förbättra jordens kvalité.

Syftet är att minska miljörisker och uppkomst av avfall. Biokol är ett känt jordförbättringsmaterial som kan förbättra markens bördighet, men det kan samtidigt binda föroreningar och minska spridningen av dessa.

Projektet pågår:
Juni 2018 – till juni 2020

Projektdeltagare:
Statens Geotekniska Institut (SGI) (projektägare), NSR, SLU, Kungliga Tekniska Högskolan och Örebro Universitet

Läs mer om projektet här:
http://biodolomerforlife.se/

Kontaktperson på NSR:
Anna Sorelius

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window