NSR bygger biokolsanläggning

NSR bygger biokolsanläggning

Vi bygger en anläggning för produktion av biokol, där vi använder ris och grenar från stadens parker och invånarnas trädgårdar för att skapa ett lokalt kretslopp.

Kan bidra till att begränsa den globala uppvärmningen

Genom att lämna in trädgårdsavfall till NSR bidrar invånarna till ett kretslopp där kol binds in och återförs till jorden. Där håller det kvar vatten och näring som får växterna att må bra. Vid produktionen binds koldioxid in i biokolet vilket ger minskade utsläpp i atmosfären. NSR vill vara ett kunskapscenter i Sverige och leda utvecklingen för användning av biokol inom olika områden. Därför deltar vi i flera projekt kring denna framtidsprodukt.

Även FN:s klimatpanel har identifierat just biokol som en intressant teknik för att hindra uppvärmningen till 1,5 grader och samtidigt hantera jordens resurser hållbart. I Helsingborgs klimat- och energiplan identifieras biokol som en viktig åtgärd för att minskade koldioxidutsläpp.

Ger både energi och förbättrar jord

I processen avges energi som kan tas till vara i fjärrvärmesystemet. Biokolet är genom sin struktur ett utmärkt jordförbättringsmedel som också kommer att göra staden grönare.

Produktionsstart är planerad under våren 2022. Under tiden kommer NSR genomföra olika försök, samt bjuda in aktörer och intressenter på en fantastisk framtidsresa.

Anläggningen finansieras med stöd från Klimatklivet

NSR investerar ca 50 miljoner kronor i anläggningen varav 12,4 miljoner kronor är ett stöd från Klimatklivet. Klimatklivet är Naturvårdsverkets investeringsstöd till olika åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida