Anläggning för produktion av biokol

Anläggning för produktion av biokol

NSR och Klimatklivet investerar ca 25 miljoner SEK i en produktionsanläggning för biokol på Filborna i Helsingborg. Genom att tillverka biokol kan invånarnas trädgårdsavfall omvandlas till en stabil kolsänka och bidra till att sänka halten koldioxid i atmosfären.

Klimatklivet logo

Vad betyder detta för invånarna?

Genom att lämna in trädgårdsavfall till NSR bidrar invånarna till det kretslopp där kol binds in ifrån atmosfären och återförs till jorden. Det stora målet är att skapa samhällsnytta i form av minskat koldioxidavtryck, och att möjliggöra cirkulära modeller där de näringsämnen och de material NSR har i omlopp används på ett resurseffektivt sätt.

FN:s klimatpanel har identifierat biokol som en intressant teknik för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader och samtidigt hantera jordens resurser hållbart.

I Helsingborgs Klimat- och Energiplan identifieras biokol som en åtgärd för minskade koldioxidutsläpp.

I processen avges energi som kan tas till vara i fjärrvärmesystemet och biokolet är genom sin struktur ett utmärkt jordförbättringsmedel som kommer göra staden grönare. Produktionsstart är planerad andra hösten 2021. Under tiden kommer NSR genomföra olika försök, samt bjuda in aktörer och intressenter på en fantastisk framtidsresa.

Anläggningen finansiera med stöd från Klimatklivet.

Projektet pågår:
2019 – 2021

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window