Det här kan vi inte ta emot

Det här kan vi inte ta emot

Exempel på avfall vi inte tar emotVissa saker kan vi inte ta emot på återvinningscentralen som bilskrot, lantplast, latrin/gråvatten från husvagnar, medicin, vårdavfall, restavfall, vapen och fyrverkerier.

Bilskrot

Bilskrot kan inte tas emot på återvinningscentralen. Detta gäller alla fordon som drivs med motor. Kontakta istället auktoriserat företag.

Lantplast

Lantplast kan inte tas  emot på återvinningscentralen. Kontakta istället Svepretur på 0771 – 111122. För mer information, läs på www.svepretur.se  eller kontakta kommunens miljöförvaltning. Varje år brukar dock Svepretur genomföra en egen insamling av plast ett par dagar under perioden maj – augusti på många olika ställen i Skåne. Ett av dessa ställen är Höganäs ÅVC. Men det är alltså bara under dessa två dagar som du kan lämna lantplast på Höganäs ÅVC och enbart direkt till Svepretur, inte till NSR.
Läs mer om Svepreturs insamling på deras hemsida

Latrin och gråvatten från husvagnar

Du kan inte lämna latrin och gråvatten från husvagnar och husbilar på våra återvinningscentraler. Vi hänvisar dig till någon av följande campingar och rastplatser

Matavfall

Matavfall kan inte tas emot på återvinningscentralen. Det lämnar du istället i ditt kärl hemma.  Detta sorteras inte som matavfallSnus, cigaretter, tuggummi, blomjord, kattsand.
Här får du veta vad som räknas som matavfall och hur du ska sortera det

Medicin och sprutor

Medicin kan inte tas emot på återvinningscentralen. Det lämnar du istället till ett apotek. Apoteken samlar in överblivna läkemedel och destruerar dessa på ett säkert sätt. Även sprutor och kanyler skall lämnas på apotek.
Läs mer om hur du hanterar läkemedel

Restavfall

Restavfall kan inte tas emot på återvinningscentralen.  Det lämnar du istället i ditt kärl hemma. Detta sorteras inte som restavfall: Mat, förpackningar, farligt avfall, elavfall, batterier.

Vapen och ID-handlingar

Vapen och ID-handlingar kan inte tas emot på återvinningscentralen. Kontakta istället polisen på nummer 114 14. Polisen tar emot:

  • Alla typer av vapen, även luftvapen.
  • Pass och andra upphittade ID-handlingar.

Fyrverkerier och explosiva varor

Vi tar inte emot fyrverkerier, nödraketer, ammunition, sprängämne och andra explosiva varor. Kontakta istället tillverkare, återförsäljare eller polisen på nummer 114 14.

Vårdavfall

Använda munskydd, skyddskläder, katetrar, engångshandskar, stomipåsar och blöjor är exempel på avfall som du ska slänga hemma i restavfallet. Du kan inte lämna detta på återvinningscentralen.
Mer om avfall som uppstår i samband med vård i hemmet