Så sorterar du vårdavfall

Så sorterar du vårdavfall

Inga flygande munskydd! Så här sorterar och förpackar du avfall som uppstår vid vård i hemmet, så att det återvinns rätt och inte flyger iväg när vi tömmer dina kärl.

Förpacka väl

Släng inte munskydd, engångshandskar och annat avfall löst i restavfallskärlet. Då kan det flyga iväg när vi tömmer och våra chaufförer riskerar att komma i kontakt med smitta. Dessutom skräpar det ner. Förpacka avfallet i påse och knyt åt ordentligt. Avfallspåsar finns att köpa på rulle för mindre än 1 kr per påse.

Blöjor

Mindre mängder slänger du väl förpackade i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundservice och beställer ett extra kärl eller ökad tömningsfrekvens till ditt befintliga abonnemang. Du kan inte slänga använda blöjor på återvinningscentralen.

Engångshandskar

Engångshandskar/medicinska undersökningshandskar slänger du i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundservice och beställer ett extra kärl eller ökad tömningsfrekvens till ditt befintliga abonnemang. Du kan inte slänga använda handskar på återvinningscentralen.

Förkläde/skyddskläder/visir

Skyddskläder och skyddsutrustning som används inom vård i hemmet slängs väl förpackade i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundservice och beställer ett extra kärl eller ökad tömningsfrekvens till ditt abonnemang. Du kan inte slänga använda skyddskläder eller utrustning på återvinningscentralen.

Handspritsflaskor

Utan innehåll (eller med väldigt små rester): sortera som plastförpackningar.
Med innehåll: lämna som farligt avfall på återvinningscentralen.

Katetrar

Enstaka katetrar förpackar du väl (till exempel i originalförpackningen) och slänger i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundservice och beställer ett extra kärl eller ökad tömningsfrekvens till ditt befintliga abonnemang. Du kan inte slänga använda katetrar på återvinningscentralen.

Medicin

Överbliven medicin med eller utan recept ska lämnas till Apoteket. Vissa apotek med försäljning online kan kostnadsfritt skicka en påse och fraktsedel. Då kan du kostnadsfritt skicka in dina mediciner. Du kan inte lämna in medicin på återvinningscentralen.

Munskydd

Använda munskydd slänger du väl förpackade i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundservice och beställer ett extra kärl eller ökad tömningsfrekvens till ditt abonnemang. Du kan inte slänga använda munskydd på återvinningscentralen.

Skydd till underlakan

Använda skydd till underlakan ska slängas i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundservice och beställer ett extra kärl eller ökad tömningsfrekvens till ditt abonnemang. Du kan inte slänga använda skydd på återvinningscentralen.

Sprutor och kanyler

Använda sprutor och kanyler ska slängas i speciella plastbehållare eller klippas av i en så kallad Safe-Clip. Både behållare och Safe-Clip hämtas kostnadsfritt på valfritt apotek. Du kan inte lämna sprutor och kanyler på återvinningscentralen.

Stomipåsar

Använda stomipåsar ska slängas väl förpackade i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundservice och beställer ett extra kärl eller ökad tömningsfrekvens till ditt abonnemang. Du kan inte slänga använda stomipåsar på återvinningscentralen.

Du kan också söka i sorteringsguiden