Abonnemang och priser i Helsingborg

Abonnemang och priser i Helsingborg

Här hittar du priser för våra populäraste abonnemang i Helsingborgs kommun.

Nedanstående priser gäller från 1 april 2022. Priser för samtliga abonnemang för Helsingborgs kommun hittar du via länken längst ner på sidan.

Permanentboende

Fyrfackskärl
Kärl 1: Matavfall, restavfall samt förpackningar av papper och färgat glas.
Kärl 2: Tidningar samt förpackningar av metall, ofärgat glas, hårdplast och mjukplast.

BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
370+370 l kärl
(Standardabonnemang)
Kärl 1: 26
Kärl 2: 13
2700 kr
240+240 l kärl Kärl 1: 26
Kärl 2: 13
2700 kr

Fritidsboende

Fyrfackskärl
Kärl 1: Matavfall, restavfall samt förpackningar av papper och färgat glas.
Kärl 2: Tidningar samt förpackningar av metall, ofärgat glas, hårdplast och mjukplast.

BehållarstorlekTömningar per år*Total avgift/år
370+370 l kärl
(Standardabonnemang)
Kärl 1: 15
Kärl 2: 10
2025 kr
240+240 l kärlKärl 1: 15
Kärl 2: 10
2025 kr

*Kärl 1 töms varannan vecka under vecka 18-39. Kärl 2 töms var fjärde vecka under vecka 18-39.
Vecka 40-17 kan man beställa tömning av kärlen vid fyra tillfällen. Kärlen töms nästa gång våra fordon är i området.

Tillval

 • Extra kärl 2
  I abonnemang med fyrfackskärl kan du beställa ett extra kärl 2 med 13 tömningar/år för 830 kr/år.
 • Trädgårdskärl
  Tömning sker varannan vecka, vecka 9-47 eller 10-48.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  370 l kärl20950 kr
  190 l kärl20800 kr
 • Kompletteringskärl
  För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl. För kompletteringskärlet betalas ingen grundavgift.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  190 l kärl262375 kr
  370 l kärl262640 kr

Specialdispens

Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang för blandat hushållsavfall. För att få teckna abonnemang krävs intyg från vårdcentral, hemtjänst eller liknande på att man inte kan sortera sitt avfall. Ansökan görs via NSR:s kundservice och beviljas för max två år i taget.

BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
190 l kärl263150 kr
370 l kärl263800 kr
190 l kärl524600 kr
370 l kärl525260 kr

Samtliga priser

Ovanstående information är en sammanfattning av de vanligaste abonnemangen. I följande dokument hittar du samtliga priser för avfallshanteringen i din kommun:

Avfallstaxa för Helsingborg – giltig från 2022-04-01 (pdf)