Så här sorterar du i fyrfackskärl

Så här sorterar du i fyrfackskärl

Fyrfackskärl Ett fyrfackkärl är ett helt vanligt kärl som är delat i mitten och har en insats med två fack. Här får du reda på hur du  ska sortera.

I varje fack sorterar du olika typer av avfall. För att du ska kunna sortera nästan allt avfall som du får hemma måste du ha två stycken kärl. Fyrfackskärlen finns i två storlekar, 370 liter och 240 liter. Vad du ska lägga i de olika facken beror på vilken kommun du bor i:

Indelning av fyrfackskärl Båstad och Ängelholm

KÄRL 1KÄRL 2
A: MatavfallA. Pappersförpackningar
B: RestavfallB. Tidningar
C: MetallförpackningarC. Ofärgade glasförpackningar
D: Hårda plastförpackningarD. Färgade glasförpackningar

Mjukplastförpackningar samlar du in i en säck som du får av oss. Vi hämtar säcken på beställning. Du måste alltså kontakta oss för att boka hämtning.

Sorteringsblad Båstad och Ängelholm

Fyrfackskärl Helsingborg

KÄRL 1KÄRL 2
A: PapperförpackningarA: Plastförpackningar
B: RestavfallB: Tidningar
C: MatavfallC: Metallförpackningar
D: Färgade glasförpackningarD: Ofärgade glasförpackningar

Batterier kan du lämna i en hårdplastburk som du ställer på kärl 2 innan tömning. Vi hämtar dina batterier och lägger sedan burken i plastfacket innan vi tömmer.

Sorteringsblad Helsingborg

Indelning fyrfackskärl Bjuv och Åstorp

KÄRL 1KÄRL 2
A: MatavfallA: Pappersförpackningar
B: RestavfallB: Tidningar
C: Färgade glasförpackningarC: Ofärgade glasförpackningar
D: Hårda plastförpackningarD: Metallförpackningar

Mjukplastförpackningar samlar du in i en säck som du får av oss. Vi hämtar säcken på beställning. Du måste alltså kontakta oss för att boka hämtning.

Sorteringsblad Bjuv och Åstorp

I Höganäs kommun använder man inte fyrfackskärl i dagsläget. Så här ser det istället ut för dig som har full sortering med delat kärl för mat- och restavfall  i Höganäs (alternativ 1):

Full sortering i Höganäs

KÄRL 1KÄRL 2KÄRL 3
A: MatavfallA: PappersförpackningarA: Färgade och ofärgade
glasförpackningar
samt metallförpackningar
B: RestavfallB: Tidningar

Mjuk- och hårdplast sorteras i en säck som du får av oss. Säcken hämtas enligt det schema som du kan hitta i vår tömningskalender.

Illustration av sopbil med fyra fackBilen som tömmer har också fyra fack

För att inte det du sorterat i fyrfackskärlen ska blandas när vi hämtar det, har även bilen som tömmer dina kärl fyra fack. När bilen sedan ska tömmas inne på NSR:s återvinningsanläggning töms de olika facken på olika ställen.