Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Frågor och svar om avfallstaxan

Här hittar du svar på frågor om vilka faktorer som påverkar ändringar och skillnader i avfallstaxorna.

Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om avfallstaxorna. Taxorna börjar sen gälla från och med 1 april varje år. Bakgrunden till besluten ser olika ut för olika kommuner eftersom varje kommun är sitt eget renhållningskollektiv, med en egen ekonomi.

Här kan du läsa mer om vad som påverkar avfallstaxorna generellt samt hur ekonomin i de olika renhållningskollektiven påverkar avfallstaxorna.

Frågor och svar om avfallstaxan

I 2024-års revidering av avfallstaxan finns det flera betydande faktorer som påverkar både kostnaderna och intäkterna. Generellt så fortsätter kostnadssidan att öka på grund av ökade materialkostnader samt indexregleringar.

Ett nytt kommunalt insamlingsansvar för förpackningar innebär intäkter i form av ersättning från producenterna. Utan denna hade avfallstaxorna behövt justeras upp 2024 men tack vare ersättningen från producenterna kommer vi generellt att sänka eller bibehålla avfallstaxorna på samma nivå.

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar
Den största förändringen inför 2024 är att kommunerna får ett insamlingsansvar för förpackningar från hushåll. Det innebär ökade kostnader men även ökade intäkter eftersom kommunerna kommer få ersättning från producenterna för insamling av förpackningar fastighetsnära och vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Ökade behandlingspriser
Öresundskraft har aviserat en höjning av priset för att förbränna restavfallet. Höjningen beror på ökade kostnader för att köpa utsläppsrätter för att förbränna den fossila delen av restavfallet.

Även behandlingspriset för matavfall kommer öka under 2024.

Indexreglering
Den ersättning som entreprenörerna har för att hämta det kommunala avfallet är indexreglerad enligt avtal. För hämtning av avfall vid fastigheten är indexhöjningen nästan 6 % medan den för hämtning av slam är 4 %. Kostnaden för hämtning av avfall utgör en stor del av den totala kostnaden för avfallshanteringen och har därför också en stor påverkan på avgiften.

Indexet påverkas bland annat av transportkostnader, energipriser och den allmänna prisnivån i samhället.

Varje kommun är sitt eget renhållningskollektiv, med en egen ekonomi. Att taxan ser olika ut beror på att ekonomin för renhållningen ser olika ut i de olika kommunerna.

I Båstad finns t ex ett överskott och i Höganäs och Ängelholm finns ett underskott. I Bjuv, Helsingborg och Åstorp är ekonomin mer eller mindre i balans.

NSR lämnar in ett förslag på avfallstaxa till respektive kommun. Sedan förs det en dialog mellan NSR och kommunen. Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar avfallstaxan.

Här kan du läsa om vilka kostnader taxan ska täcka (del 1 och 2)

Avfallstaxan består av en grundavgift* och en rörlig avgift.

Den rörliga avgiften ska bland annat täcka kostnader för dina kärl, matavfallspåsar samt insamling och behandling av ditt avfall. Den rörliga avgiften skiljer sig beroende på vad du har för abonnemang.

Grundavgiften ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och grovavfall.

*På flerbostadshus och verksamheter är grundavgiften inbakad i den rörliga avgiften.

Avfallstaxa

Din avfallshämtning är helt avgiftsfinansierad och bekostas inte av skatter. Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun och börjar sedan gälla den 1 april varje år.

Så funkar NSR:s ekonomi

NSR har en omsättning på drygt 530 miljoner kronor. Här får du reda på hur pengarna används.

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar