Frågor och svar om avfallstaxan

Frågor och svar om avfallstaxan

Här hittar du svar på frågor om vilka faktorer som påverkar ändringar och skillnader i avfallstaxorna.

Varje år beslutar kommunfullmäktige i respektive kommun om de nya avfallstaxorna. De nya taxorna börjar sen gälla från och med 1 april. Bakgrunden till besluten ser olika ut för olika kommuner eftersom varje kommun är sitt eget renhållningskollektiv, med en egen ekonomi. Här kan du läsa mer om vad som påverkar avfallstaxorna generellt samt hur ekonomin i de olika renhållningskollektiven påverkar avfallstaxorna för standardabonnemang villor.

Frågor och svar om avfallstaxan 2022

Kommunalt ansvar för returpapper

1/1 2022 blev det kommunalt ansvar att samla in returpapper (tidningar, reklamblad, kontorspapper och liknande). Tidigare var det producenterna som betalade för insamling och återvinning av returpapper.

Dyrare att förbränna restavfall

Både förbränningsskatten och utsläppsrätterna har blivit dyrare de senaste åren. 2018 kostade det 500 kr/ton, 2022 kostar det 815 kr/ton.

Högre ersättning till entreprenörer

Avtal med entreprenörer om att samla in avfall är reglerade efter index. En del av dessa indexregleringar innebär att NSR behöver betala en högre ersättning till sina entreprenörer.

Ekonomin för renhållningen i Bjuvs kommun är i balans och de generella faktorerna kräver ingen höjning. Däremot planerar vi en rad åtgärder i kommunen (se nedan) och för att fortsatt ha en ekonomi i balans höjs avfallstaxan för ett standardabonnemang villa i Bjuvs kommun med ca 7 kronor i månaden.

Upphandling av ny entreprenör

Det pågår en upphandling av ny entreprenör för Bjuv och Åstorp. En ny entreprenör kan betyda högre priser för att tömma kärlen, vilket påverkar avfallstaxan. Entreprenörsbyte är planerat till 1/5 2023.

Ändrad fackindelning

Det kommer bli en ny fackindelning i fyrfackskärlen under 2023. Detta innebär att mjukplast kommer sorteras i kärlet och mjukplastsäcken försvinner.

Taggning av kärl

Vi kommer under 2023 att sätta taggar på alla kärl så att bilarna kan registrera när de tömmer kärlen. Taggarna kommer underlätta reklamationshanteringen för både kunden, NSR och entreprenören.

Avfallstaxan i Båstads kommun är lägre än i övriga kommuner i regionen. Det beror på att det sedan tidigare finns ett överskott i ekonomin för renhållningen och det behöver betalas tillbaka till kunderna i kommunen. Det gör vi genom att ta av det gamla överskottet för att täcka underskottet i budgeten. Därför höjs inte avfallstaxan för ett standardabonnemang villa i Båstads kommun 2022.

Ekonomin för renhållningen i Helsingborgs kommun är i balans och de generella faktorerna kräver ingen höjning av avfallstaxan för ett standardabonnemang villa.

I Höganäs finns sedan tidigare ett underskott i ekonomin för renhållningen och avfallstaxan täcker fortfarande inte sina egna kostnader. Därför höjs avfallstaxan för ett standardabonnemang villa med ca 18 kronor i månaden.

Bakgrund till höjningarna i avfallstaxan för Höganäs kommun

Höganäs kommun gick med i NSR fullt ut 2020. Innan verksamheten överfördes till NSR hade kommunen gått med ett underskott (ca 4 miljoner kronor under 2019). Tidigare år har Höganäs kommun valt att ta underskottet från tidigare års överskott, vilket går att göra eftersom renhållningen på sikt ska gå plus minus noll.

Kvar av överskottet fanns ca 14 miljoner kronor när man gick in i NSR, som inte följde med utan fonderades.

Med en oförändrad avfallstaxa gick renhållningen med ett underskott på ca 4,5 miljoner kronor 2020, men nu fanns inget överskott att balansera underskottet mot. 2021 höjdes avfallstaxan, men inte tillräckligt för att täcka sina egna kostnader och underskottet blev ca 800 000 kronor 2021. Det totala underskottet ligger alltså nu på ca 5,3 miljoner i Höganäs kommun.

Ekonomin för renhållningen i Åstorps kommun är i balans och de generella faktorerna kräver ingen höjning. Vi planerar en rad åtgärder i kommunen (se nedan) men avfallstaxan för ett standardabonnemang villa höjs inte 2022.

Upphandling av ny entreprenör

Det pågår en upphandling av ny entreprenör för Bjuv och Åstorp. En ny entreprenör kan betyda högre priser för att tömma kärlen, vilket påverkar avfallstaxan. Entreprenörsbyte är planerat till 1/5 2023.

Ändrad fackindelning

Det kommer bli en ny fackindelning i fyrfackskärlen under 2023. Detta innebär att mjukplast kommer sorteras i kärlet och mjukplastsäcken försvinner.

Taggning av kärl

Vi kommer under 2023 att sätta taggar på alla kärl så att bilarna kan registrera när de tömmer kärlen. Taggarna kommer underlätta reklamationshanteringen för både kunden, NSR och entreprenören.

I Ängelholm finns sedan flera år ett underskott i ekonomin för renhållningen och därför är avfallstaxan något högre än i övriga kommuner i regionen. De generella faktorerna kräver dock ingen höjning av avfallstaxan för ett standardabonnemang villa 2022.

Varje kommun är sitt eget renhållningskollektiv, med en egen ekonomi. Att taxan ser olika ut beror på att ekonomin för renhållningen ser olika ut i de olika kommunerna. I Båstad finns t ex ett överskott och i Höganäs och Ängelholm finns ett underskott. I Bjuv, Helsingborg och Åstorp är ekonomin mer eller mindre i balans.

Avfallstaxan består av en grundavgift* och en rörlig avgift.

Den rörliga avgiften ska bland annat täcka kostnader för dina kärl, matavfallspåsar samt insamling och behandling av ditt avfall. Den rörliga avgiften skiljer sig beroende på vad du har för abonnemang.

Grundavgiften ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och grovavfall.

*På flerfamiljsfastigheter och verksamheter är grundavgiften inbakad i den rörliga avgiften.