Abonnemang och priser i Bjuv

Abonnemang och priser i Bjuv

Här hittar du priser för de vanligaste abonnemangen för Bjuvs kommun.

Nedanstående priser gäller från och med den 1 april 2021.

Permanentboende

Välj mellan  fyrfackskärl  och tvåfackskärl:

 • Fyrfackskärl
  Kärl 1: Matavfall och restavfall samt förpackningar av färgat glas och hårdplast.
  Kärl 2: Tidningar samt förpackningar av papper, metall och ofärgat glas.
  I abonnemanget ingår att få hämtat mjukplastförpackningar 6 gånger per år.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  370+370 l kärl (Standardabonnemang)Kärl 1: 26
  Kärl 2: 13
  2700 kr
  240+240 l kärlKärl 1: 26
  Kärl 2: 13
  2700 kr
 • Tvåfackskärl
  Kärl för matavfall och restavfall. Tidningar och förpackningar lämnas på återvinningscentralen.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  370 l kärl266845 kr
  240 l kärl266845 kr

Fritidsboende

Välj mellan  fyrfackskärl  och tvåfackskärl:

 • Fyrfackskärl
  Kärl 1: Matavfall och restavfall samt förpackningar av färgat glas och hårdplast.
  Kärl 2: Tidningar samt förpackningar av papper, metall och ofärgat glas.
  I abonnemanget ingår att få hämtat mjukplastförpackningar 6 gånger per år.
  BehållarstorlekTömningar per år*Total avgift/år
  370+370 l kärl (Standardabonnemang)Kärl 1: 14
  Kärl 2: 9
  2025 kr
  240+240 l kärlKärl 1: 14
  Kärl 2: 9
  2025 kr

  *Kärl 1 töms varannan vecka under vecka 18-39 och var åttonde vecka resten av året.
  Kärl 2 töms var fjärde vecka under vecka 18-39 och var åttonde vecka resten av året.
 • Tvåfackskärl
  Kärl för matavfall och restavfall. Tidningar och förpackningar lämnas på återvinningscentralen.
  BehållarstorlekTömningar per år*Total avgift/år
  370 l kärl144100 kr
  240 l kärl144100 kr

Tillval

 • Sommartömning
  I Bjuvs, Båstads, Åstorps och Ängelholms kommun kan du lägga till sommartömning i ditt abonnemang. Då töms hela kärlet med matavfall varje vecka under vecka 24-35, totalt sex gånger extra utöver ordinarie tömningar. Detta kostar 500 kr/år.
 • Extra kärl 2
  I abonnemang med fyrfackskärl kan du beställa ett extra kärl 2 med 13 tömningar/år för 830 kr/år.
 • Trädgårdskärl
  Tömning sker varannan vecka, vecka 9-47 eller 10-48.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  370 l kärl20950 kr
  190 l kärl20800 kr
 • Dragväg – trädgårdsavfall
  Av arbetsmiljöskäl erbjuds  inte  dragväg för trädgårdskärl. Trädgårdskärlet ska placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg senast klockan 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR ansvisar. Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
 • Kompletteringskärl
  För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl. För kompletteringskärlet betalas ingen grundavgift. Kan inte nytecknas för fritidsboende.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  190 l kärl262375 kr
  370 l kärl262640 kr

Specialdispens

Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang för blandat hushållsavfall. För att få teckna abonnemang krävs intyg från vårdcentral, hemtjänst eller liknande på att man inte kan sortera sitt avfall. Ansökan görs via NSR:s kundservice och beviljas för max två år i taget. Kan inte nytecknas för fritidsboende.

BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
190 l kärl263150 kr
370 l kärl263800 kr

Samtliga priser

Ovanstående information är en sammanfattning av de vanligaste abonnemangen. I följande dokument hittar du samtliga priser för avfallshanteringen i din kommun:

Bjuvs avfallstaxa giltig från 2021-04-01