Abonnemang och priser i Båstad

Abonnemang och priser i Båstad

Här hittar du priser och de vanligaste abonnemangen för Båstad. 

Nedanstående priser gäller från 1 april 2020.  Här kan du anmäla ändringar i ditt abonnemang.

Permanentboende

Välj mellan  fyrfackskärl  och tvåfackskärl:

 • Fyrfackskärl
  Kärl 1: Matavfall, restavfall samt förpackningar av metall och hårdplast.
  Kärl 2: Tidningar samt förpackningar av papper och glas, färgat och ofärgat.I abonnemanget ingår att få hämtat mjukplastförpackningar 6 gånger per år.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  370+370 l kärl (Standardabonnemang)Kärl 1: 26
  Kärl 2: 13
  1950 kr
  240+240 l kärlKärl 1: 26
  Kärl 2: 13
  1950 kr
  370+370 l kärlKärl 1: 26
  Kärl 2: 26
  3050 kr
  240+240 l kärlKärl 1: 26
  Kärl 2: 26
  2705 kr
 • Tvåfackskärl
  Kärl för matavfall och restavfall. Tidningar och förpackningar lämnas på återvinningscentralen.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  370 l kärl264300 kr
  240 l kärl264300 kr

Fritidsboende

Välj mellan  fyrfackskärl  och tvåfackskärl:

 • Fyrfackskärl
  Kärl 1: Matavfall, restavfall samt förpackningar av metall och hårdplast.
  Kärl 2: Tidningar samt förpackningar av papper och glas, färgat och ofärgat.
  I abonnemanget ingår att få hämtat mjukplastförpackningar 6 gånger per år.
  BehållarstorlekTömningar per år*Total avgift/år
  370+370 l kärl (Standardabonnemang)Kärl 1: 19
  Kärl 2: 10
  1725 kr
  240+240 l kärlKärl 1: 19
  Kärl 2: 10
  1725 kr
  370+370 l kärlKärl 1: 19
  Kärl 2: 10
  2510 kr
  370+370 l kärlKärl 1: 19
  Kärl 2: 10
  2510 kr

  *Kärlen töms varannan vecka under vecka 14-39 och var fjärde vecka resten av året. (19 tömn/år)
  Alt. töms kärl 2 var fjärde vecka under vecka 14-39 och var åttonde vecka resten av året. (10 tömn/år)
 • Tvåfackskärl
  Kärl för matavfall och restavfall. Tidningar och förpackningar lämnas på återvinningscentralen.*Kärlet töms varannan vecka under vecka 14-39 och var fjärde vecka resten av året.
  BehållarstorlekTömningar per år*Total avgift/år
  370 l kärl193240 kr
  240 l kärl193240 kr

Tillval

 • Sommartömning
  I Bjuvs, Båstads, Åstorps och Ängelholms kommun kan du lägga till sommartömning i ditt abonnemang. Då töms hela kärlet med matavfall varje vecka under vecka 24-35, totalt sex gånger extra utöver ordinarie tömningar. Detta kostar 500 kr/år.
 • Extra kärl 2
  I abonnemang med fyrfackskärl kan du beställa ett extra kärl 2 med 13 tömningar/år för 830 kr/år.
 • Trädgårdskärl
  Tömning sker varannan vecka, vecka 9-47 eller 10-48.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  370 l kärl20950 kr
  190 l kärl20800 kr
 • Dragväg – trädgårdsavfall
  Av arbetsmiljöskäl erbjuds inte dragväg för trädgårdskärl. Trädgårdskärlet ska placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg senast klockan 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR ansvisar. Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
 • Kompletteringskärl
  För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl. För kompletteringskärlet betalas ingen grundavgift.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  190 l kärl19 *1200 kr
  190 l kärl261800 kr
  370 l kärl262000 kr

  * Kan endast tecknas av fritidsboende

Specialdispens

Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang för blandat hushållsavfall. För att få teckna abonnemang krävs intyg från vårdcentral, hemtjänst eller liknande på att man inte kan sortera sitt avfall. Ansökan görs via NSR:s kundservice och beviljas för max två år i taget.

BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
190 l kärl19 *1865 kr
190 l kärl262200 kr
370 l kärl262675 kr

*Kan endast tecknas av fritidsboende

Samtliga  priser

I följande dokument hittar du samtliga priser för avfallshanteringen i din kommun.
Båstads avfallstaxa, giltig från 2020-04-01

Vanliga frågor och svar om ditt abonnemang

Där det finns en fastighet ska det även finnas renhållning. Fastighetsägaren är den som är betalningsskyldig för renhållning. Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av miljöbalken.

Dispens

Alla undantag från renhållningsordningen  hanteras av din kommun.  Om du t.ex. vill ha uppehåll under en period,  kompostera ditt eget matavfall eller dela kärl med en granne kan du ansöka om dispens  hos din kommun. Mer information hittar du hos din kommun:

Bjuv
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Åstorp
Ängelholm

Om ingen är folkbokförd på en fastighet och det endast används för fritidsändamål räknas det som ett fritidsboende och du kan välja ett abonnemang för fritidsboende. Annars måste du ha ett abonnemang för permanentboende.

Vi kan hämta kärl 50 meter in från tomtgräns/plats där sopbilen normalt stannar men det kostar extra. Hela dragvägen måste också vara hårdgjord och godkänd för att rulla kärl på. Trädgårdskärl och 1000-liters kärl måste placeras precis vid tomtgräns i anslutning till där sopbilen stannar.

Vill du inte betala extra för ditt avfallsbonnemang måste ditt första kärl vara placerat max 2 meter in.  Kärl placerade som bilderna nedan kostar inget extra. Kostnaden för dragväg skiljer sig åt beroende på vilken kommun du har avfallsabonnemang i.

Läs mer i  avfallstaxan för din kommun.

Ditt kundnummer hittar du på din faktura, längst upp till höger. Har du ingen faktura tillgänglig kan du kontakta kundservice på 042-400 13 40.

Tips!
Du behöver inte fylla i ditt kundnummer för att göra bokningar på hemsidan. Det räcker med adressen till aktuell fastighet.

Återvinningspremie är en premie/miljörabatt som återbetalas till våra kunder med två fyrfackskärl. På din fakturaspecifikation kan du se hur mycket du fått i återbetalning. Premiens storlek beror på de intäkter NSR får vid försäljning av insamlade förpackningar och tidningar. Premien kan därför variera från år till år.

Om du har bytt abonnemang kommer vi att korrigera detta på nästa faktura. Betala den faktura du har fått och kontrollera så att nästa faktura stämmer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window