Abonnemang och priser i Båstad

Abonnemang och priser i Båstad

Här hittar du priser och de vanligaste abonnemangen för Båstad. 

Nedanstående priser gäller från 1 april 2021.

Permanentboende

Välj mellan  fyrfackskärl  och tvåfackskärl:

 • Fyrfackskärl
  Kärl 1: Matavfall, restavfall samt förpackningar av metall och hårdplast.
  Kärl 2: Tidningar samt förpackningar av papper och glas, färgat och ofärgat.I abonnemanget ingår att få hämtat mjukplastförpackningar 6 gånger per år.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  370+370 l kärl (Standardabonnemang)Kärl 1: 26
  Kärl 2: 13
  1950 kr
  240+240 l kärlKärl 1: 26
  Kärl 2: 13
  1950 kr
  370+370 l kärlKärl 1: 26
  Kärl 2: 26
  3050 kr
  240+240 l kärlKärl 1: 26
  Kärl 2: 26
  2705 kr
 • Tvåfackskärl
  Kärl för matavfall och restavfall. Tidningar och förpackningar lämnas på återvinningscentralen.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  370 l kärl264300 kr
  240 l kärl264300 kr

Fritidsboende

Välj mellan  fyrfackskärl  och tvåfackskärl:

 • Fyrfackskärl
  Kärl 1: Matavfall, restavfall samt förpackningar av metall och hårdplast.
  Kärl 2: Tidningar samt förpackningar av papper och glas, färgat och ofärgat.
  I abonnemanget ingår att få hämtat mjukplastförpackningar 6 gånger per år.
  BehållarstorlekTömningar per år*Total avgift/år
  370+370 l kärl (Standardabonnemang)Kärl 1: 19
  Kärl 2: 10
  1725 kr
  240+240 l kärlKärl 1: 19
  Kärl 2: 10
  1725 kr
  370+370 l kärlKärl 1: 19
  Kärl 2: 19
  2510 kr
  240+240 l kärlKärl 1: 19
  Kärl 2: 19
  2510 kr

  * Kärlen töms varannan vecka under vecka 14–39 och var fjärde vecka resten av året (19 tömn/år).
  Alternativt töms kärl 2 var fjärde vecka under vecka 14–39 och var åttonde vecka resten av året (10 tömn/år).
 • Tvåfackskärl
  Kärl för matavfall och restavfall. Tidningar och förpackningar lämnas på återvinningscentralen.
  BehållarstorlekTömningar per år*Total avgift/år
  370 l kärl193240 kr
  240 l kärl193240 kr

  *Kärlet töms varannan vecka under vecka 14-39 och var fjärde vecka resten av året.

Tillval

 • Sommartömning
  I Bjuvs, Båstads, Åstorps och Ängelholms kommun kan du lägga till sommartömning i ditt abonnemang. Då töms hela kärlet med matavfall varje vecka under vecka 24-35, totalt sex gånger extra utöver ordinarie tömningar. Detta kostar 500 kr/år.
 • Extra kärl 2
  I abonnemang med fyrfackskärl kan du beställa ett extra kärl 2 med 13 tömningar/år för 830 kr/år.
 • Trädgårdskärl
  Tömning sker varannan vecka, vecka 9-47 eller 10-48.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  370 l kärl20950 kr
  190 l kärl20800 kr
 • Dragväg – trädgårdsavfall
  Av arbetsmiljöskäl erbjuds inte dragväg för trädgårdskärl. Trädgårdskärlet ska placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg senast klockan 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR ansvisar. Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
 • Kompletteringskärl
  För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl. För kompletteringskärlet betalas ingen grundavgift.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  190 l kärl19 *1200 kr
  190 l kärl261800 kr
  370 l kärl262000 kr

  * Kan endast tecknas av fritidsboende

Specialdispens

Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang för blandat hushållsavfall. För att få teckna abonnemang krävs intyg från vårdcentral, hemtjänst eller liknande på att man inte kan sortera sitt avfall. Ansökan görs via NSR:s kundservice och beviljas för max två år i taget. Kan inte nytecknas för fritidsboende.

BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
190 l kärl19 *1940 kr
190 l kärl262200 kr
370 l kärl262700 kr

Samtliga  priser

Ovanstående information är en sammanfattning av de vanligaste abonnemangen. I följande dokument hittar du samtliga priser för avfallshanteringen i din kommun.

Båstads avfallstaxa giltig från 2021-04-01