Abonnemang och priser i Ängelholm

Abonnemang och priser i Ängelholm

Här hittar du priser för våra populäraste abonnemang i Ängelholms kommun.

Priser för samtliga abonnemang för Ängelholms kommun hittar du via länken längst ner på sidan.

Permanentboende

Fyrfackskärl
Kärl 1: Matavfall, restavfall samt förpackningar av metall och hårdplast.
Kärl 2: Tidningar samt förpackningar av papper och glas, färgat och ofärgat.
I abonnemang ingår att få hämtat mjukplastförpackningar 6 gånger per år.

Storlek på kärlTömningar per årTotal avgift/år
370+370 l kärl
(standard)
Kärl 1: 26
Kärl 2: 13
3895 kr
240+240 l kärlKärl 1: 26
Kärl 2: 13
3895 kr

Fritidsboende

Fyrfackskärl
Kärl 1: Matavfall, restavfall samt förpackningar av metall och hårdplast.
Kärl 2: Tidningar samt förpackningar av papper och glas, färgat och ofärgat.
I abonnemang ingår att få hämtat mjukplastförpackningar 6 gånger per år.

Storlek på kärlTömningar per år*Total avgift/år
370+370 l kärl
(standard)
Kärl 1: 18
Kärl 2: 9
3085 kr
240+240 l kärlKärl 1: 18
Kärl 2: 9
3085 kr

*Kärl 1 töms varannan vecka under vecka 18-39 och var fjärde vecka resten av året.
Kärl 2 töms var fjärde vecka under vecka 18-39 och var åttonde vecka resten av året.

Tillval

 • Sommartömning
  I Bjuvs, Båstads, Åstorps och Ängelholms kommun kan du lägga till sommartömning i ditt abonnemang. Då töms hela kärlet med matavfall varje vecka under vecka 24-35, totalt sex gånger extra utöver ordinarie tömningar. Detta kostar 550 kr/år.
 • Extra kärl 2
  I abonnemang med fyrfackskärl kan du beställa ett extra kärl 2 med 13 tömningar/år för 830 kr/år.
 • Trädgårdskärl
  Tömning sker varannan vecka, vecka 9-47 eller 10-48.
  Storlek på kärlTömningar per årTotal avgift/år
  370 l kärl201050 kr
  190 l kärl20900 kr
 • Kompletteringskärl
  För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl. För kompletteringskärlet betalas ingen grundavgift.
  Storlek på kärlTömningar per årTotal avgift/år
  190 l kärl262420 kr
  370 l kärl262695 kr

Specialdispens

Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang för blandat hushållsavfall. För att få teckna abonnemang krävs intyg från vårdcentral, hemtjänst eller liknande på att man inte kan sortera sitt avfall. Ansökan görs via NSR:s kundservice och beviljas för max två år i taget. Kan inte nytecknas för fritidsboende.

Storlek på kärlTömningar per årTotal avgift/år
190 l kärl263485 kr
370 l kärl264150 kr

Samtliga priser

Ovanstående information är en sammanfattning av de vanligaste abonnemangen. I följande dokument hittar du samtliga priser för avfallshanteringen i din kommun:

Avfallstaxa för Ängelholm 2023 – giltig från 2023-04-01 (pdf)