Resultat från testet med mobil återvinningstjänst

Resultat från testet med mobil återvinningstjänst

I september 2021 testade NSR den mobila återvinningstjänsten vid två tillfällen på Bjäre. Nu har vi utvärderat resultat och har beslutat att införa tjänsten permanent med start under våren 2022.

Syftet med den mobila återvinningstjänsten är att utöka det lokala utbudet av avfallstjänster, framförallt för att underlätta sortering av farligt avfall och elektronik nära fastigheten.

Baserat på de positiva resultaten från testen under hösten 2021, har vi beslutat att fortsätta planeringen för att införa den mobila återvinningstjänsten i ordinarie drift.

Om testet

NSR testade den mobila återvinningstjänsten vid två tillfällen under september 2022. Testet genomfördes i Torekov samt Entré Båstad.

Målet med testet var att få underlag för beslut om att erbjuda en mobil återvinningstjänst samt att säkerställa att vi erbjuder rätt fraktioner.

Resultat från testet

  • Totalt besökte drygt 900 personer den mobila återvinningstjänsten.
  • Vid respektive tillfälle så samlades det in ca 6 ton avfall för återvinning.
  • Ca en tredjedel av det insamlade avfallet utgjordes av farligt avfall, så som målarfärg, elektronik, bilbatterier etc.
  • Endast en mindre mängd material samlades in för återbruk.
  • Kundnöjdheten var hög. Av de kunder som besökte den mobila återvinningstjänsten och svarade på enkäten så var över 70 procent mycket nöjda med sitt besök, och de var särskilt nöjda med möjligheten att kunna lämna i farligt avfall och elektronik.
  • Vi hade öppet i fyra timmar, men den fjärde timmen kom det endast ett fåtal besökare.
  • Trafiksituationen är en utmaning! Vi vill ha en säker miljö både för våra besökare och våra medarbetare.

Vad händer nu?

Baserat på de positiva resultaten från testen jobbar vi nu med upphandling och inköp av containers och flak för att kunna erbjuda tjänsten i ordinarie drift från våren 2022.

Läs mer