MÅNA – Mobil Återvinning Nära Användaren

MÅNA – Mobil Återvinning Nära Användaren

MÅNA är vår rullande återvinningstjänst för dig som bor på Bjäre. Här hittar du information om tider, platser och vad du kan lämna.

Syftet med MÅNA är att öka servicen och bredda utbudet av återvinningstjänster för dig som bor på Bjäre.

Om den mobila återvinningstjänsten

Turlista 2023

Turlista 2023

 • Söndag 16 april kl 11-14: Boarps handelsby
 • Tisdag 25 april kl 16-19: Entré Båstad
 • Söndag 14 maj kl 11-14: Torekovs hamn
 • Tisdag 23 maj kl 16-19: Förslövs station
 • Söndag 3 september kl 11-14: Torekovs hamn
 • Tisdag 19 september kl 16-19: Entré Båstad
 • Söndag 8 oktober kl 11-14: Boarps handelsby
 • Tisdag 24 oktober kl 16-19: Förslövs station
Så här går det till

Så här går det till

Det finns några saker som du behöver tänka på när du ska lämna ditt avfall i den mobila återvinningstjänsten:

 • Du får lämna det du kan bära själv från en personbil.
 • Du får inte komma med släp. Har du större mängder grovavfall så ber vi dig köra till en återvinningscentral.
 • Sortera ditt avfall – vi tar inte emot säckar med blandat innehåll.
 • Vi tar enbart emot avfall från privata hushåll i Båstads kommun.

Det finns också begränsningar i vad du kan lämna (och inte).

Det här kan du lämna

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om den mobila återvinningstjänsten, som till exempel:

 • Vad får jag lämna?
 • Hur mycket kan jag lämna?
 • Kostar det något?
 • Vem får lämna?
 • Får jag komma med släp?

Läs alla frågor och svar

Vad är mobil återvinningstjänst?

Vad är mobil återvinningstjänst?

Idén med den mobila återvinningstjänsten är att ge privatpersoner i Båstad ett utökat lokalt utbud av avfallstjänster. Tanken är att du som invånare ska kunna lämna mindre mängder avfall till en rullande återvinning i mindre skala. Här kan du till exempel lämna vissa typer av farligt avfall, grovavfall och el-avfall. Den mobila återvinningstjänsten stannar på olika platser i kommunen, vissa dagar och tider, och fungerar som ett komplement till de fastighetsnära tjänster som finns i kommunen.

Mer om bakgrunden till projektet