Återvinningscentral Båstad stängd

Återvinningscentral Båstad stängd

Återvinningscentralen i Båstads kommun är stängd sedan den 30 mars 2019. Du är välkommen att besöka någon av NSR:s andra återvinningscentraler.

Ny anläggning

I nuläget finns ingen uppgift om när en ny återvinningscentral finns på plats. Kommunstyrelsen har beslutat att skapa en provisorisk lösning för mottagande av avfall fram tills en ny återvinningscentral kan tas i bruk. Just nu pågår en utredning för att titta på nya avfallstjänster i Båstads kommun.  Om du har frågor om placeringen kontaktar du Båstads kommun.

Många nya möjligheter att lämna sorterat avfall i Båstads kommun

Det är inte bara på en återvinningscentral man kan lämna avfall. För dig som privatperson finns det flera möjligheter att lämna sorterat avfall och vi jobbar hela tiden med att utöka möjligheterna. Här finner du hela utbudet som vi och andra kan erbjuda i Båstads kommun.

Vanliga frågor och svar

Själva återvinningscentralen som låg i Svenstad var endast en liten del av anläggningen. Större delen var en gammal deponi. En modern återvinningscentral ser mycket annorlunda ut jämfört med den som funnits i Svenstad. I filmen nedan kan du se ett exempel på en ny återvinningscentral.

Ja, ditt körkort, ÅVC-kort eller kundkort gäller på alla NSR:s återvinningscentraler.

NSR har informerat om stängningen av återvinningscentralen i Svenstad på följande sätt:

 • I kundbladen som skickas med fakturan till samtliga fastighetsägare med villa- eller fritidsabonnemang. En digital version skickas även till de kunder som har digitalt kundblad
  – Nr 4, 2018 (1 nov)
  – Nr 1, 2019 (1 feb)
  – Nr 2, 2019 (2 maj)
 • Extra digitalt utskick till kunder med digitalt kundblad (22 mars 2019)
 • Denna informationssida med frågor och svar publicerades i slutet av oktober 2018 och har sedan dess kontinuerligt uppdaterats med ny information. Vi hänvisar även hit från andra sidor på nsr.se
 • Riktade brevutskick till kunder utan abonnemang för trädgårdsavfall eller med få tömningar på trädgårdskärlet (7 jan)
 • Flyers har delats ut och skyltar har satts upp på återvinningscentralen från den 1 november 2018
 • Vepa och skylt med hänvisning till Ängelholms återvinningscentral finns utanför anläggningen sedan stängning
 • Facebookinlägg särskilt styrda till boende i regionen
 • Via kvartalsfakturorna april-juni 2019 (skickades 2 maj)

Utöver detta har NSR uttalat sig om stängningen samt informerat om vilka lösningar som finns i diverse artiklar i bland annat Helsingborgs Dagblad. Även Båstads kommun har informerat via sin webbplats.

Kommunfullmäktige i Båstad har fattat beslut om att en nya återvinningscentralen ska ligga på Bokesliden/Killerödsvägen. Därefter startar kommunens planprocess. När planprocessen är klar söker NSR miljötillstånd och därefter bygger vi en ny återvinningscentral. Från att alla tillstånd är klara tar det minst ett år innan en återvinningscentralen kan öppnas.

Frågan om vilka funktioner som den nya återvinningscentralen på Bjäre kommer att inrymma kan inte besvaras innan tillstånden är klara.

Om du har frågor om placeringen av den nya återvinningscentralen vänder du dig till Båstads kommun, tel. 0431-770 00 eller via kontaktformuläret här.

Nej, det får du inte. Återvinningscentralerna i NSR:s sex ägarkommuner finansieras solidariskt sedan besökssystemet infördes och utgår från hur många besök respektive kommuns invånare gör på någon av återvinningscentralerna.

Det planeras för följande avfallstyper på den provisoriska återvinningscentralen:

 • Böcker
 • Däck
 • Däck på fälg
 • Gips
 • Kabelskrot
 • Metallskrot
 • Wellpapp
 • Batterier
 • Blybatterier
 • Diverse elektronik
 • Kyl och frys
 • Ljuskällor och lysrör
 • TV och monitorer
 • Vitvaror
 • Fyllnadsmassor
 • Ris och grenar
 • Ej sorterbart
 • Resårmöbler
 • Tryckimpregnerat trä
 • Trä
 • Farligt avfall

Enligt mark- och miljödomstolen måste deponin, som utgjorde större delen av anläggningen, vara sluttäckt senast den 31 december 2019.

Den 30 mars 2019 slutade vi ta emot avfall på återvinningscentralen i Svenstad. Därefter har marken sluttäckts, återställts och lämnats tillbaka till markägaren.

Enligt mark- och miljödomstolen måste deponin, som utgjorde större delen av anläggningen, vara sluttäckt senast den 31 december 2019. Det arbetet är nu avslutat.

Efter att NSR sluttäckt och återlämnat området har vi ansvar i många år framöver att kontrollera och underhålla sluttäckningen så omgivningen inte påverkas negativt.

Frågor om buller från en ny återvinningscentralen kan inte besvaras i nuläget. Detta kommer att regleras i miljötillståndet.

På en återvinningscentral förekommer främst buller från lastning i containrar och fordon i drift. Generellt beror ljudnivån på vilken verksamhet som ska bedrivas samt på tomtens omgivning, det vill säga om det finns träd, bullervallar och dylikt i omgivningen.

Vår bedömning är att förekomsten av skadedjur är begränsad. I de fall det ändå förekommer, så har vi avtal med saneringsfirma som är specialiserad på skadedjur.

Frågor om lukt kan inte besvaras i nuläget. Luktnivån beror på vilken verksamhet som ska bedrivas samt på tomtens omgivning. Frågan kommer att regleras i miljötillståndet.

På en återvinningscentral kan det generellt uppstå lukt när man behandlar trädgårdsavfall.

Sluttäckning betyder att vi täcker över en deponi när den inte används mer, med hjälp av olika skikt som kapslar in avfallet. Detta gör vi för att skydda människor, djur och miljö.

Återställning betyder att vi sluttäcker området och lämnar det i ett skick som passar in i landskapsbilden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window