En återvinningstjänst på hjul

En återvinningstjänst på hjul

Illustration över hur den mobila ÅVC:n kan fungera I projektet Mobil resurspunkt undersökte NSR möjligheterna för en ny tjänst i Båstads kommun. Syftet var att öka servicen och bredda utbudet av återvinningstjänster för dig som bor på Bjäre.

Projektet är nu avslutat.

Idén med projektet var att ge dig i Båstads kommun möjlighet att lämna mindre mängder avfall till en slags rullande återvinning i mindre skala. Här ska du till exempel kunna lämna visst grovavfall, återbruk, farligt avfall och el-avfall.

Ska bredda det lokala utbudet av återvinningstjänster

Syftet är att bredda det lokala utbudet av återvinningstjänster och att alla i kommunen ska ha möjlighet att lämna avfall förhållandevis nära hemmet. Den mobila återvinningstjänsten ska stanna på utvalda platser i kommunen, vissa dagar och tider under ett år, och fungera som ett komplement till de fastighetsnära tjänster som redan finns idag.

Tjänsten togs i ordinarie drift under hösten 2022. Mer information om tjänsten hittar du på nsr.se/måna

Bjäreborna har berättat vad de vill att vi ska hämta

I projektet undersökte vi bland annat:

  • Vilken typ av avfall invånarna ska kunna lämna och hur kan dessa avfall växla efter säsong.
  • Hur den mobila återvinningen ska se ut – med containrar, kärl etc.
  • Var det finns bra stoppställen samt hur ofta och hur länge vi ska stanna vid varje plats.

För att vi skulle kunna ta fram en så bra återvinningstjänst som möjligt har vi genom en enkät frågat bjäreborna om deras tankar kring hur den mobila återvinningstjänsten ska se ut – vilka avfallstyper man vill kunna lämna, var den ska stanna och hur ofta?

Förstudie låg till grund för projektet

Bakgrunden till projektet är att det under många år har pratats om en ny återvinningscentral i Båstad utan att man har kunnat enas om en lämplig plats. Därför ville vi undersöka andra alternativa återvinningstjänster som skulle kunna öka servicen och tillgängligheten för kommuninvånarna.

Det ledde till att NSR tillsammans med Båstads kommun tog fram förstudien ”Nya återvinningstjänster Båstad” under 2020. I den undersökte vi bjärebornas behov av att lämna grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall ur ett kund- och miljöperspektiv. Fokus låg på att kunna erbjuda service så nära bostaden som möjligt.

I januari 2021 presenterade vi förstudien för kommunstyrelsen i Båstad. Den fick ett positivt mottagande och ledde till att vi startade två projekt – Mobil resurspunkt och Grönyta Båstad.

Ladda ner och läs hela förstudien (pdf)