En återvinningstjänst på hjul

En återvinningstjänst på hjul

Illustration över hur den mobila ÅVC:n kan fungera I projektet Mobil resurspunkt undersöker NSR möjligheterna för en ny tjänst i Båstads kommun. Syftet är att öka servicen och bredda utbudet av återvinningstjänster för dig som bor på Bjäre.

Idén med projektet är att ge dig i Båstads kommun möjlighet att lämna mindre mängder avfall till en slags rullande återvinning i mindre skala. Här ska du till exempel kunna lämna visst grovavfall, återbruk, farligt avfall och el-avfall.

Ska bredda det lokala utbudet av återvinningstjänster

Syftet är att bredda det lokala utbudet av återvinningstjänster och att alla i kommunen ska ha möjlighet att lämna avfall förhållandevis nära hemmet. Den mobila återvinningstjänsten ska stanna på utvalda platser i kommunen, vissa dagar och tider under ett år, och fungera som ett komplement till de fastighetsnära tjänster som redan finns idag.

Till hösten kommer vi att prova detta koncept i ett enklare utförande för att hitta styrkor och svagheter, och för att få ta del av bjärebornas värdefulla åsikter. Om allt faller väl ut kör vi igång på riktigt våren 2022.

Berätta vad du vill att vi ska hämta

I projektet undersöker vi bland annat:

  • Vilken typ av avfall invånarna ska kunna lämna och hur kan dessa avfall växla efter säsong.
  • Hur den mobila återvinningen ska se ut – med containrar, kärl etc.
  • Var det finns bra stoppställen samt hur ofta och hur länge vi ska stanna vid varje plats.

För att vi ska kunna ta fram en så bra återvinningstjänst som möjligt vill vi veta vad bjäreborna har för tankar kring hur den mobila återvinningstjänsten ska se ut – vilka avfallstyper vill du kunna lämna, var ska den stanna och hur ofta? Därför har vi tagit fram en enkät som vänder sig till dig som privatperson och som bor i eller äger en fastighet i Båstads kommun. Enkäten tar ca 5-10 minuter att fylla i.

Delta i vår enkät

Förstudie till grund för projektet

Bakgrunden till projektet är att det under många år har pratats om en ny återvinningscentral i Båstad utan att man har kunnat enas om en lämplig plats. Därför ville vi undersöka andra alternativa återvinningstjänster som skulle kunna öka servicen och tillgängligheten för kommuninvånarna.

Det ledde till att NSR tillsammans med Båstads kommun tog fram förstudien ”Nya återvinningstjänster Båstad” under 2020. I den undersökte vi bjärebornas behov av att lämna grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall ur ett kund- och miljöperspektiv. Fokus låg på att kunna erbjuda service så nära bostaden som möjligt.

I januari 2021 presenterade vi förstudien för kommunstyrelsen i Båstad. Den fick ett positivt mottagande och ledde till att vi startade två projekt – Mobil resurspunkt och Grönyta Båstad.

Ladda ner och läs hela förstudien (pdf)