Abonnemang och priser i Höganäs

Abonnemang och priser i Höganäs

Här hittar du priser och de vanligaste abonnemangen för Höganäs kommun. 

Nedanstående priser gäller från 1 april 2020.  Här kan du anmäla ändringar i ditt abonnemang.

Permanentboende/Fritidsboende

Det finns fyra olika alternativ att välja mellan:

 • Alternativ 1: Full sortering med delat kärl för mat- och restavfall
  Kärl 1: Ett fack för matavfall, ett fack för restavfall
  Kärl 2: Pappersförpackningar
  Kärl 3: Ett fack för tidningar och ett fack för förpackningar av metall och glas.
  Plastsäck: Plastförpackningar
  Behållarstorlek kärl 1+2+3Storlek på säckTömningar per årTotal avgift per år
  190+190+240 l
  (Standardabonnemang)
  240 lKärl 1: 26
  Kärl 2+3 + säck: 10
  1405 kr
  370+190+240 l240 lKärl 1: 26
  Kärl 2+3 + säck: 10
  2575 kr
 • Alternativ 4: Full sortering med odelat kärl för mat- och restavfall
  Kärl 1: Restavfall
  Kärl 2: Pappersförpackningar
  Kärl 3: Ett fack för tidningar och ett fack för förpackningar av metall och glas
  Plastsäck: Plastförpackningar
  Behållarstorlek kärl 1+2+3Storlek på säckTömningar per årTotal avgift per år
  190+190+240 l240 lKärl 1: 26
  Kärl 2+3 + säck: 10
  2530 kr
  370+190+240 l240 lKärl 1: 26
  Kärl 2+3 + säck: 10
  3750 kr
 • Alternativ 2: Ett kärl, delat för mat- och restavfall
  Ett delat kärl för mat- och restavfall. Tidningar och förpackningar lämnas på återvinningscentralen.
  Storlek på kärlTömningar per årTotal avgift per år
  190 l261405 kr
  370 l262575 kr
 • Alternativ 3: Ett kärl, odelat
  Ett odelat kärl för restavfall. Tidningar och förpackningar lämnas på återvinningscentralen.
  Storlek på kärlTömningar per årTotal avgift per år
  190 l262860 kr
  370 l264120 kr

Tillval

 • Trädgårdskärl
  Tömning sker varannan vecka, vecka 9-47 eller 10-48.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  370 l kärl201130 kr
  190 l kärl20770 kr
 • Dragväg – trädgårdsavfall
  Av arbetsmiljöskäl erbjuds inte dragväg för trädgårdskärl. Trädgårdskärlet ska placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg senast klockan 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR ansvisar. Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
 • Kompletteringskärl
  För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i kombination med abonnemang med full sortering eller för mat- och restavfall. Vid nytecknande tillkommer en kostnad för kärl för mat- och restavfall. (190 l kärl: 700 kr, 370 l kärl: 1030 kr)
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  190 l kärl261400 kr
  370 l kärl261875 kr

Specialdispens

Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang för blandat hushållsavfall. För att få teckna abonnemang krävs intyg från vårdcentral, hemtjänst eller liknande på att man inte kan sortera sitt avfall. Ansökan görs via NSR:s kundservice och beviljas för max två år i taget.

BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
190 l kärl261405 kr
370 l kärl262575 kr

Samtliga priser

I följande dokument hittar du samtliga priser för avfallshanteringen i din kommun.

Avfallstaxa för Höganäs kommun, giltig från 2020-01-01

Vanliga frågor och svar om ditt abonnemang

Där det finns en fastighet ska det även finnas renhållning. Fastighetsägaren är den som är betalningsskyldig för renhållning. Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av miljöbalken.

Dispens

Alla undantag från renhållningsordningen  hanteras av din kommun.  Om du t.ex. vill ha uppehåll under en period,  kompostera ditt eget matavfall eller dela kärl med en granne kan du ansöka om dispens  hos din kommun. Mer information hittar du hos din kommun:

Bjuv
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Åstorp
Ängelholm

Om ingen är folkbokförd på en fastighet och det endast används för fritidsändamål räknas det som ett fritidsboende och du kan välja ett abonnemang för fritidsboende. Annars måste du ha ett abonnemang för permanentboende.

Vi kan hämta kärl 50 meter in från tomtgräns/plats där sopbilen normalt stannar men det kostar extra. Hela dragvägen måste också vara hårdgjord och godkänd för att rulla kärl på. Trädgårdskärl och 1000-liters kärl måste placeras precis vid tomtgräns i anslutning till där sopbilen stannar.

Vill du inte betala extra för ditt avfallsbonnemang måste ditt första kärl vara placerat max 2 meter in.  Kärl placerade som bilderna nedan kostar inget extra. Kostnaden för dragväg skiljer sig åt beroende på vilken kommun du har avfallsabonnemang i.

Läs mer i  avfallstaxan för din kommun.

Ditt kundnummer hittar du på din faktura, längst upp till höger. Har du ingen faktura tillgänglig kan du kontakta kundservice på 042-400 13 40.

Tips!
Du behöver inte fylla i ditt kundnummer för att göra bokningar på hemsidan. Det räcker med adressen till aktuell fastighet.

Återvinningspremie är en premie/miljörabatt som återbetalas till våra kunder med två fyrfackskärl. På din fakturaspecifikation kan du se hur mycket du fått i återbetalning. Premiens storlek beror på de intäkter NSR får vid försäljning av insamlade förpackningar och tidningar. Premien kan därför variera från år till år.

Om du har bytt abonnemang kommer vi att korrigera detta på nästa faktura. Betala den faktura du har fått och kontrollera så att nästa faktura stämmer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window