Abonnemang och priser i Höganäs

Abonnemang och priser i Höganäs

Här hittar du priser och de vanligaste abonnemangen för Höganäs kommun.

Nedanstående priser gäller från 1 april 2021.

Permanentboende/fritidsboende

Det finns fyra olika alternativ att välja mellan:

 • Full sortering
  Tre kärl samt plastsäckar ingår i abonnemanget:
  Kärl 1: Ett tvåfackskärl för mat- och restavfall.
  Kärl 2: Pappersförpackningar
  Kärl 3: Ett tvåfackskärl med ett fack för tidningar och ett fack för förpackningar av metall och glas.
  Plastsäck: Plastförpackningar
  Kärl 1Tömningar per årKärl 2Kärl 3Tömningar per årTotal avgift per år
  190 l26240 l240 l132125 kr
  370 l26240 l240 l132950 kr
 • Mat- och restavfall
  Ett tvåfackskärl för mat- och restavfall ingår i abonnemanget. Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till en återvinningsstation eller återvinningscentral.
  Storlek på kärlTömningar per årTotal avgift per år
  190 l262125 kr
  370 l262950 kr
 • Restavfall samt tidningar och förpackningar
  Tre kärl samt plastsäckar ingår i abonnemanget:
  Kärl 1: Restavfall
  Kärl 2: Pappersförpackningar
  Kärl 3: Tvåfackskärl med ett fack för tidningar och ett fack för förpackningar av metall och glas
  Plastsäck: Plastförpackningar
  Kärl 1Tömningar per årKärl 2Kärl 3Tömningar per årTotal avgift per år
  190 l26240 l240 l133825 kr
  370 l26240 l240 l136350 kr
 • Restavfall
  Ett enfackskärl för restavfall ingår i abonnemanget. Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till en återvinningsstation eller återvinningscentral.
  Storlek på kärlTömningar per årTotal avgift per år
  190 l264325 kr
  370 l267350 kr

Tillval

 • Trädgårdskärl
  Tömning sker varannan vecka, vecka 9-47 eller 10-48.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  370 l kärl201130 kr
  190 l kärl20770 kr
 • Dragväg – trädgårdsavfall
  Av arbetsmiljöskäl erbjuds inte dragväg för trädgårdskärl. Trädgårdskärlet ska placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg senast klockan 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR ansvisar. Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
 • Kompletteringskärl
  För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i kombination med abonnemang med full sortering eller för mat- och restavfall. Vid nytecknande tillkommer en kostnad för kärl för mat- och restavfall. (190 l kärl: 700 kr, 370 l kärl: 1030 kr)
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  190 l kärl262375 kr
  370 l kärl262640 kr

Specialdispens

Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang för blandat hushållsavfall. För att få teckna abonnemang krävs intyg från vårdcentral, hemtjänst eller liknande på att man inte kan sortera sitt avfall. Ansökan görs via NSR:s kundservice och beviljas för max två år i taget.

BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
190 l kärl262700 kr
370 l kärl263200 kr

Samtliga priser

Ovanstående information är en sammanfattning av de vanligaste abonnemangen. I följande dokument hittar du samtliga priser för avfallshanteringen i din kommun:

Avfallstaxa för Höganäs kommun giltig från 2021-04-01