Abonnemang och priser i Höganäs

Abonnemang och priser i Höganäs

Här hittar du priser och de vanligaste abonnemangen för Höganäs kommun. 

Nedanstående priser gäller från 1 april 2020.  Här kan du anmäla ändringar i ditt abonnemang.

Permanentboende/Fritidsboende

Det finns fyra olika alternativ att välja mellan:

 • Alternativ 1: Full sortering med delat kärl för mat- och restavfall
  Kärl 1: Ett fack för matavfall, ett fack för restavfall
  Kärl 2: Pappersförpackningar
  Kärl 3: Ett fack för tidningar och ett fack för förpackningar av metall och glas.
  Plastsäck: Plastförpackningar
  Behållarstorlek kärl 1+2+3Storlek på säckTömningar per årTotal avgift per år
  190+190+240 l
  (Standardabonnemang)
  240 lKärl 1: 26
  Kärl 2+3 + säck: 10
  1405 kr
  370+190+240 l240 lKärl 1: 26
  Kärl 2+3 + säck: 10
  2575 kr
 • Alternativ 4: Full sortering med odelat kärl för mat- och restavfall
  Kärl 1: Restavfall
  Kärl 2: Pappersförpackningar
  Kärl 3: Ett fack för tidningar och ett fack för förpackningar av metall och glas
  Plastsäck: Plastförpackningar
  Behållarstorlek kärl 1+2+3Storlek på säckTömningar per årTotal avgift per år
  190+190+240 l240 lKärl 1: 26
  Kärl 2+3 + säck: 10
  2530 kr
  370+190+240 l240 lKärl 1: 26
  Kärl 2+3 + säck: 10
  3750 kr
 • Alternativ 2: Ett kärl, delat för mat- och restavfall
  Ett delat kärl för mat- och restavfall. Tidningar och förpackningar lämnas på återvinningscentralen.
  Storlek på kärlTömningar per årTotal avgift per år
  190 l261405 kr
  370 l262575 kr
 • Alternativ 3: Ett kärl, odelat
  Ett odelat kärl för restavfall. Tidningar och förpackningar lämnas på återvinningscentralen.
  Storlek på kärlTömningar per årTotal avgift per år
  190 l262860 kr
  370 l264120 kr

Tillval

 • Trädgårdskärl
  Tömning sker varannan vecka, vecka 9-47 eller 10-48.
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  370 l kärl201130 kr
  190 l kärl20770 kr
 • Dragväg – trädgårdsavfall
  Av arbetsmiljöskäl erbjuds inte dragväg för trädgårdskärl. Trädgårdskärlet ska placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg senast klockan 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR ansvisar. Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
 • Kompletteringskärl
  För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i kombination med abonnemang med full sortering eller för mat- och restavfall. Vid nytecknande tillkommer en kostnad för kärl för mat- och restavfall. (190 l kärl: 700 kr, 370 l kärl: 1030 kr)
  BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
  190 l kärl261400 kr
  370 l kärl261875 kr

Specialdispens

Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang för blandat hushållsavfall. För att få teckna abonnemang krävs intyg från vårdcentral, hemtjänst eller liknande på att man inte kan sortera sitt avfall. Ansökan görs via NSR:s kundservice och beviljas för max två år i taget.

BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
190 l kärl261405 kr
370 l kärl262575 kr

Samtliga priser

I följande dokument hittar du samtliga priser för avfallshanteringen i din kommun.

Avfallstaxa för Höganäs kommun, giltig från 2020-01-01

Vanliga frågor och svar om ditt abonnemang

Ja, det kan du. Vi tar då ut en avgift för detta. Men du kan även hämta beställningen själv på Makadamgatan 8 i Helsingborg. Om du har fastigheter i Ängelholm, Båstad, Bjuv, eller Åstorp kan vi leverera beställningen till återvinningscentralen, så kan du hämta där.

I samband med storhelger som 1 maj, midsommarafton, julafton och nyårsafton kan tömningsdagarna tillfälligt ändras. Se vårt helgschema för hela året. 

Tillfälligt ändrade tömningsdagar i samband med storhelger presenteras på vår hemsida eller aviseras via det kundbrev som skickas med din pappers eller e-faktura var tredje månad. Vi brukar även annonsera i traditionella och sociala medier. Som kund är du själv ansvarig att hålla reda på om just du har ändrade tömningsdagar.

Enklast för dig som äger en  villa att få information om tillfälligt ändrade tömningsdagar är genom att ansluta dig till  vår gratistjänst SMS-påminnelse. Då får du alltid ett SMS kvällen innan det är dags för tömning.

Trädgårdskärl töms vecka 9-47 eller vecka 10-48 beroende på om du har tömning udda eller jämn vecka. I Båstads kommun kan kunder med tömning var fjärde vecka få tömt vecka 9-45, 10-46, 11-47 eller 12-48.

När töms mitt kärl?

Om du har glömt din tömningsdag, kontakta vår kundservice på 042-400 13 40, kundservice@nsr.se eller sök upp din tömningsdag i vår tömningskalender. Det enklaste sättet att komma ihåg när det är dags att ställa ut kärlet, är att du ansluter dig till vår gratistjänst SMS-påminnelse (gäller ännu inte boende i Höganäs kommun).Då får du ett SMS dagen innan det är dags för tömning. Vi har ingen möjlighet att skriva ut alla tömningsdagar på denna sidan.

Vilken tid ska kärlet stå ute?

Trädgårdskärl töms mellan klockan 6.00 och 21.00. Kärlet måste på tömningsdagen vara placerat precis vid tomtgräns intill allmän väg där renhållningsfordonet kan stanna.

Läs mer om trädgårdsavfall

Ditt kärl kan tömmas mellan 6:00 och 21:00. Bor du i villa kan du söka i vår tömningskalender efter din nästa tömningsdag. Du kan även hitta dina tömningsdagar på Mina sidor (gäller både företag och privatpersoner).

Du som bor i testområde i Helsingborg med bestäm-själv-tömning kan läsa mer på www.nsr.se/hbgtestar 

Kontakta kundservice på telefon 042-400 13 40. Eftersom du hyr kärlet i ditt abonnemang, blir du skyldig att ersätta det om det försvinner eller om det blir förstört, till exempel genom att det brinner upp.

Där det finns en fastighet ska det även finnas renhållning. Fastighetsägaren är den som är betalningsskyldig för renhållning. Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av miljöbalken.

Dispens

Alla undantag från renhållningsordningen  hanteras av din kommun.  Om du t.ex. vill ha uppehåll under en period,  kompostera ditt eget matavfall eller dela kärl med en granne kan du ansöka om dispens  hos din kommun. Mer information hittar du hos din kommun:

Bjuv
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Åstorp
Ängelholm

Om ingen är folkbokförd på en fastighet och det endast används för fritidsändamål räknas det som ett fritidsboende och du kan välja ett abonnemang för fritidsboende. Annars måste du ha ett abonnemang för permanentboende.

Grundavgift utgår för alla fastigheter. Grundavgiften täcker kostnader för din avfallshantering som omfattar kundservice, information, fakturering, planering, utveckling och återvinningscentral.  I grundavgiften för villahushåll ingår även hämtning av grovavfall och i vissa kommuner även farligt avfall och mjukplastförpackningar.

Återvinningspremie är en premie/miljörabatt som återbetalas till våra kunder med två fyrfackskärl. På din fakturaspecifikation kan du se hur mycket du fått i återbetalning. Premiens storlek beror på de intäkter NSR får vid försäljning av insamlade förpackningar och tidningar. Premien kan därför variera från år till år.

Ja, om adresserna ligger på ett och samma kundnummer. Maila kundfaktura@nsr.se eller ring kundservice på telefon 042-400 13 30

Ja det går bra. Maila kundfaktura@nsr.se eller ring kundservice på 042-400 13 30.

Om du har bytt abonnemang kommer vi att korrigera detta på nästa faktura. Betala den faktura du har fått och kontrollera så att nästa faktura stämmer.