Om våra jordsorter

Om våra jordsorter

Här har vi samlat information om våra jordprodukter och de jordsorter vi erbjuder till försäljning.

Jordprodukter från trädgårdsavfall

NSR:s jordar är naturprodukter som baseras på återvunnet organiskt material som komposterats och kontrollerats. De innehåller en stor del organiskt bunden näring som frigörs i små portioner under flera år. Grundprodukten heter kompostmull och ingår i alla våra blandningar utom i barkflis. Jordarna har skiktats, men inte värmebehandlats.

Vi på NSR gillar grönska och natur, men är dessvärre inga trädgårdsexperter. De råd vi kan ge kring jord hittar du på den här sidan. Om du vill ha fler råd om plantering eller vilken jord som är bäst för det du ska ha den till, är det bäst att du söker kvalificerad information hos trädgårdsmästare eller på internet.

Våra olika jordsorter

Här hittar du information om våra olika jordsorter. Priser och utbud hittar du här.

Barkflis används som marktäckare i rabatter och i eller runt träd- och buskplanteringar. Barkflis passar bäst till täckning av rabatter, att förhindra ogräsväxt, avdunstningsskydd, att minska skötseln av rabatten och gångstråk. Barkflis ger ett effektivt skydd mot ogräs, minskar avdunstningen från jordytan och förhindrar kyla från att tränga ner i marken. Den är en ren naturprodukt och innehåller 100 procent ogödslad granbark utan tillsatser.

 • Rensa först bort ogräs så att ytan blir jämn.
 • Lägg ett tio centimeter tjockt täcke av barkflis för att förhindra ogräs.
 • Vid plantering bör du gödsla före täckning för bästa effekt.
 • Kupa upp barkflis kring känsliga växter på hösten för att skydda dem mot kyla.
 • Barkflis är en färskflis som försurar marken till viss del.
 • Volymvikt cirka 450 kilo per kubikmeter.

Gräsmattejord är mest lämpligt vid nyanläggning och lagning av gräsmattor, samt vid plantering av buskar och träd. Undvik att gödsla med fosfor och kalium under de första två åren, eftersom jorden redan innehåller tillräckliga mängder. När gräsmattan är etablerad behöver du tillföra lättillgängligt kväve, till exempel kalksalpeter. Gräsmattejord består av kompostmull, matjord och sand.

 • Vattna, vattna, vattna!
 • Se till att ytan hålls fuktig ända tills fröet gror, det vill säga de första 2–4 veckorna.
 • Gräsmattejord kan innehålla ogräsfrön.
 • Gräsmattejord bör inte användas till surjordsväxter, till exempel rhododendron, azalea eller blåbär.
 • Volymvikt cirka 1300 kilo per kubikmeter.

Kompostmull är mycket rik på näring och lämpar sig därför utmärkt till jordförbättring och gödsling. Den förbättrar strukturen i jorden genom att skapa naturliga hålrum för luft, vatten och maskar.

 • Lägg ett cirka 4 centimeter tjockt täcklager på rabatten eller blanda ner i befintlig jord.
 • Vid sådd eller plantering, blanda ut med matjord, sand eller torv.
 • Tänk på att det inte går att plantera direkt i kompostmullen.
 • Volymvikt cirka 800 kilo per kubikmeter.

Planteringsjord passar bäst till plantering av sommarblommor och perenner, plantering i krukor och lådor och plantering av buskar men även till jordförbättring. Den tillför jorden näring, gör den luftig och mullrik. Planteringsjord består av kompostmull blandad med torv och sand.

Analysvärde (cirkavärde) mg/l:
Kväve: 100
Fosfor: 70
Kalium: 300-800
Kalcium: 800
Magnesium: 150
Spårämnen: Bor, koppar, järn, zink, molybden
pH: 6,5-7,0
Ledningstal: 2-3

Tips

 • Blanda ner 5–10 centimeter planteringsjord före plantering.
 • Vattna ordentligt före och efter plantering.
 • Tillsätt växtnäring först när växten etablerat sig ordentligt.
 • Vid sådd och sticklingsplantering, blanda ut jorden med sand eller torv.
 • Planteringsjord bör inte användas till surjordsväxter, till exempel rhododendron, azalea eller blåbär.
 • Volymvikt cirka 750 kilo per kubikmeter.

Siktad matjord kommer oftast från jordskiktet på åkermark. Jorden har  därefter körts genom ett siktverk med 15 mm såll. Jorden har inga tillsatser. Den kan variera något i mullhalt och ler- eller sandhalt, beroende vart jorden kommer ifrån.

Toppdress används till att förbättra gräsmattor, golfbanor och bollplaner. Den jämnar ut gräsmattan, gör gräset tätvuxet och främjar nybildning av grässtrån. Den består av kompostmull med tillsats av sand.

 • Lämpligast tid för toppdress är i början av sommaren när gräset har vuxit till sig.
 • Tillför lättillgängligt kväve, till exempel i form av kalksalpeter, när gräset har vuxit några centimeter.
 • Toppdressa din gräsmatta en eller två gånger per år.
 • Lägg ut i en tjocklek av 0,5–1 centimeter på våren, då gräset växer till som bäst.
 • Vertikalskär och/eller räfsa innan toppdessen läggs ut.
 • Vid torkperioder bör du vattna.
 • Om gräsmattan är skadad, passa på att så med lämplig gräsfröblandning. Se till att hålla gräsytan fuktig i minst två veckor.
 • Gräsets behov av fosfor och kalium tillgodoser du genom att tillföra 1 centimeter toppdress (10 liter per kvadratmeter) varje år.
 • Volymvikt cirka 1300 kilo per kubikmeter.