Priser och utbud på jord

Priser och utbud på jord

Här hittar du priser för jord på respektive återvinningscentral.

Du kan köpa våra olika jordsorter direkt på plats eller få leverans hem till din tomt. Priser för hemleverans får du av GDL. Generellt genomför vi prishöjningar två gånger per år, i januari och juli.

Bjuv

Priser för planteringsjord på Bjuv återvinningscentral

TjänstPris
Planteringsjord i 25-liters säck30 kronor styck eller 4 stycken för 100 kronor

Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Ängelholm

Personbil med släp

Priser för hämtning av jord med personbil på återvinningscentral i Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm

ProduktPris inkl. momsPris inkl. moms
Planteringsjord i 25-liters säck30 kr styck eller 4 stycken för 100 kr
Produkter lastade på personbil-släp (enkelaxlad)Produkter lastade på personbil-släp (tvåaxlad)
Siktad matjord
Obs! Finns enbart i Höganäs och Ängelholm*
200 kr per släp400 kr per släp
Kompostmull i lösvikt200 kr per släp400 kr per släp
Gräsmattejord i lösvikt200 kr per släp400 kr per släp
Planteringsjord i lösvikt200 kr per släp400 kr per släp
Toppdress i lösvikt200 kr per släp400 kr per släp
Barkflis i lösvikt (Helsingborg, Höganäs och Ängelholm)350 kr per släp700 kr per släp
Personalen hjälper dig att lasta jordprodukter på öppna släp. Om du har ett släp med kåpa får du lasta produkterna själv.

Lastbilar över 3,5 ton

Priser för hämtning av jord med lastbil över 3,5 ton på återvinningsanläggning i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm

  • Priserna gäller fr.o.m. 2020-03-01 och tills vidare.
  • Priserna avser fritt lastat vara vid respektive anläggning.
  • Priserna gäller i lösvikt lastade på lastbil.
  • Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
JordsortPriser
Siktad matjord
(Enbart i Höganäs och Ängelholm*)
100 kr per ton
Planteringsjord i lösvikt350 kr per ton
Kompostmull i lösvikt120 kr per ton
Gräsmattejord i lösvikt120 kr per ton
Toppdress i lösvikt220 kr per ton
Barkflis i lösvikt
(Helsingborg, Höganäs och Ängelholm)
500 kr per ton

* På Ängelholms återvinningscentral behöver du beställa matjord minst en vecka i förväg. Du gör din beställning genom att fylla i vårt formulär.