Hur fungerar källsortering?

Hur fungerar källsortering?

Här kan du läsa om vad som menas med källsortering och varför man ska sortera sitt avfall.

Källsortering innebär att man sorterar och separerar sitt avfall där det uppstår, det vill säga där källan till avfallet är. I Sverige är det lag på att till exempel förpackningar och tidningar ska sorteras och lämnas till återvinning.

Varför ska du källsortera?

Det är viktigt att du sorterar ditt avfall. Ju bättre du sorterar desto lättare är det att återvinna och då sparar vi på jordens resurser. Därför ska du sortera vid källan. För nybyggda bostäder finns det till och med regler från Boverket som säger att det ska finnas plats för källsortering av avfall i till exempel köket.

För villaägare i nordvästra Skåne har vi gjort det lite extra enkelt att källsortera eftersom vi erbjuder hämtning av alla förpackningar och tidningar direkt vid din fastighet om du bor i eller äger en villa.

Detta avfall ska alltid källsorteras

Förpackningar

Ska sorteras och lämnas till godkänt inlämningsställe enligt lagen om producentansvar.

Elektronikavfall

Ska sorteras och lämnas till godkänt inlämningsställe enligt lagen om producentansvar.

Läkemedel

Ska sorteras och lämnas till apotek enligt lagen om producentansvar.

Matavfall

Ska sorteras enligt lokala föreskrifter som varierar från kommun till kommun.

Farligt avfall

Ska sorteras och lämnas till godkänt inlämningsställe enligt lag.

Använd gärna sorteringsguiden för att få reda på hur olika typer av avfall  ska sorteras.

Behöver jag rengöra förpackningarna?

Du behöver inte rengöra förpackningarna, däremot behöver de vara tomma och fria från matrester. Det är dels en hygienfråga, dels kan det påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt.

Vad är lagen om producentansvar?

I svensk lag ställs det krav på att de som tillverkar eller importerar till exempel förpackningar, tidningar, läkemedel, elektronikavfall ska se till att det finns platser där du kan lämna in det när det blir avfall. Lagen ställer också krav på att du som får denna typ avfall ska se till att sortera det och lämna det till återvinning. Läs mer om producentansvaret.

Vad händer sen?

Läs mer om vad som händer med det avfall som du har lämnat in till källsortering.