Viktig information för dig som har autogiro

Läs mer

Från och med april har våra fakturor ett nytt utseende.

Läs mer
Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Topplistan: extra kluriga sopor

Vissa sopor kan vara lite extra kluriga att sortera. För att hjälpa dig har vi gjort en lista med några av de extra kluriga soporna.

Vill du hellre skriva ut topplistan? Här hittar du en pdf för utskrift

Läs på förpackningen

Du vet väl att det ofta står på en förpackning hur den ska sorteras? Så prova att läsa på en förpackning om det är otydligt hur den ska sorteras.

🔥Aska (från vedeldning)

Aska från spis och kamin ska du slänga som restavfall. Du får inte lägga lös aska i ditt sopkärl, utan paketera askan i en försluten påse så att den inte kan fastna i kärlet eller blåsa iväg vid tömning. Detta gäller även annat lättflyktigt material som damm och sågspån.

Undvik bränder i sopkärlet genom att låta askan svalna minst en vecka innan den placeras i kärlet, annars kan det finnas glöd kvar som kan antända avfallet, kärlet eller sopbilen. 

🌼Blomkrukor, krukväxter och jord

 • Innerkrukor av plast och planteringskrukor
  Om din växt dör kan du återanvända innerkrukan av plast. Är krukan trasig ska du slänga den som restavfall eftersom plastkrukan inte är en förpackning. Har du flera eller stora uttjänta plastkrukor kan du lämna dem på återvinningscentralen i containern för plastmöbler.
  Även planteringskrukor av plast och andra plastkrukor slängs som restavfall hemma eller lämnas i containern för plastmöbler på återvinningscentralen.
 • Blomkrukor av keramik, porslin, lera, terrakotta
  Om krukan är fin och går att återanvända kan du lämna den på Återbruket. Är den trasig kan du slänga den som restavfall hemma. Större mängder uttjänta krukor kan du lämna på återvinningscentralen i containern för fyllnadsmassor.
 • Krukväxter och jord
  Själva krukväxten kan du slänga som trädgårdsavfall. Jord slänger du som restavfall, större mängder kan du lämna på återvinningscentralen där den ska sorteras som matjord och sand.

📖 Böcker

Utlästa böcker som är i fint skick kan du sälja eller skänka vidare, alternativt lämna till Återbruket.

Böcker med mjuk pärm (pocketböcker) kan också sorteras bland tidningar.

Men tyvärr blir lexikon, uppslagsverk och kartböcker snabbt inaktuella och kan inte lämnas till Återbruket, eftersom det inte finns någon andrahandsmarknad för dem. Dessa samt böcker med hård pärm i dåligt skick sorteras i containern som heter just ”Böcker” på återvinningscentralen (eller som restavfall hemma).

Tips
Om du är lagd åt det kreativa hållet kanske du vill prova att förvandla dina böcker till något nytt?
Har du utlästa barn- och ungdomsböcker i fint skick kan du prova att fråga om barnens skolbibliotek tar emot dem.

🥔Chipspåse/rör 

Hur vet jag om det är metall eller plast?
Grundregel 1: om du skrynklar ihop en förpackning och den vecklar ut sig igen, då är den av plast. Chipspåsen är av plast och sorteras som mjukplast.

Grundregel 2: om en förpackning består av flera material sorteras den efter den del som väger mest. Materialen separeras sedan i återvinningsprocessen. Vissa chipspåsar har en film av metall, eller som ser ut som metall, på insidan. Påsen ska ändå sorteras som mjukplast eftersom den till största del består av plast. Eventuell metall separeras sedan ut.

Köper du chips i rör så brukar locket vara av plast, och det ska då sorteras som hård plastförpackning, medan själva röret ska sorteras som pappersförpackning. Röret kan ha metallbotten, men eftersom röret till största del består av papper så ska det sorteras som papper.

Tänk på att

Vissa chipspåsar kan vara tillverkade till större delen av papper och ska då sorteras som pappersförpackningen.

🥛 Dricksglas

Dricksglas slängs i restavfallet (väl förpackat!) eftersom det inte är en förpackning och därför inte ska slängas som förpackning av glas. Dessutom är dricksglas av en annan kvalitet än förpackningsglas, tillverkaren tillsätter ofta material för att göra dricksglas tåligare, och om de blandas förstörs återvinningsprocessen. Kristallglas kan innehålla tungmetaller (t ex bly) som är miljöfarliga och som absolut inte ska in i kretsloppet. 

Tänk på att
Trasigt fönsterglas, porslin, speglar, glasfigurer och liknande ska du också slänga (väl förpackat) i restavfallet. Hela saker kan du lämna till återbruk.

🚬Fimpar och snus

Svenska rökare slänger ca 2,7 miljoner fimpar på marken – varje dag! Och snusarna är inte mycket bättre. Släng aldrig snus och fimpar på marken. Och inte heller i dagbrunnar, toalett eller vask. Nikotin är ett gift och produkterna innehåller även plast och kadmium – dessa ämnen ska absolut inte hamna i naturen eller havet! Just fimpar är faktiskt en av de största källorna till plastförorening av våra vattendrag.

Snusprillor, snuspåsar, fimpar och tobak ska du slänga i restavfallet. Men säkerställ att fimpar och tobak inte utgör en brandfara.

Snusdosa och lock sorterar du som förpackning av hårdplast och cigarettpaket som förpackning av papper. 

Tänk på att
Även tuggummi ska du slänga i restavfallet, inte i matavfallet och absolut inte på marken. Det tar 20–25 år för ett tuggummi att brytas ner i naturen.

⬜Frigolit

Frigolit (ej byggfrigolit) ska sorteras som  mjukplast, och det gäller även köttråg av frigolit. Större mängder eller block av cellplast kan du lämna på din återvinningscentral.

Tips
Har du fyrfackskärl så förpacka gärna lösa frigolitkulor i en plastpåse, så att kulorna inte kan flyga omkring och skräpa ner när vi tömmer ditt kärl.

🥑Fruktnät

En del frukt och grönt säljs i nät, till exempel apelsiner, avokado och lök. Dessa nät ska sorteras som förpackning av mjukplast. Men skippa gärna nätet och köp varorna i lösvikt istället.

Skippa också butikernas småplastpåsar och satsa på papperspåsar alternativt återanvändningsbara tyg- eller nätkassar för frukt och grönt. Många matbutiker erbjuder fruktpåsar av förnybar råvara, som majs eller sockerrör. De är bättre för miljön eftersom de släpper ut mindre koldioxid vid förbränning än vanliga plastpåsar. Även påsar av förnybar råvara ska sorteras som mjukplast.

💡 Ljuskällor

Alla typer av lysrör och smålampor (glödlampor, lågenergilampor och LED) räknas som  elektronikavfall. Lampor innehåller farligt avfall (bly, kvicksilver) och  får  inte slängas i hushållssoporna. Uttjänta lampor måste tas om hand så att gifterna inte sprids och metallerna kan återvinnas.

Du kan lämna uttjänta lampor på din återvinningscentral eller miljöstation, i Samlaren eller i det kärl för småelektronik som finns i många flerfamiljshus. Du kan även lämna elavfall hos butiker som säljer elektronik.

🔌Ljusslinga

Allt avfall som har sladd eller batteri räknas om elektronikavfall. Därför ska din uttjänta ljusslinga eller adventsljusstake slängas som elavfall. Elektroniska produkter innehåller både ovanliga metaller och ämnen som kan vara farliga för människor och miljö. Därför ska du enligt lag alltid lämna trasig elektronik, som inte går att laga, till ett godkänt insamlingsställe.

Du kan lämna elavfall på din återvinningscentral eller miljöstation, i Samlaren eller i det kärl för småelektronik som finns i många flerfamiljshus. Du kan även lämna elavfall hos butiker som säljer elektronik.

🕯 Ljusstumpar

Stumpen som blir kvar när levande ljus brunnit ner ska du slänga i restavfallet. I vintermörka Sverige använder vi hela 45 000 ton ljus om året. De flesta är paraffinljus som tillverkas av fossilt material och släpper ut stora mängder koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Även stearinljus släpper ut koldioxid när de brinner, men betydligt mindre.

Till skillnad från paraffinljus är stearinljus tillverkade av förnybar råvara. Dock är en av de vanligaste förnybara råvarorna palmolja som inte är bra ur miljösynpunkt. Välj gärna Svanen-märkta stearinljus för så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Tips
Återanvänd ljusstumparna till att stöpa nya ljus. Det finns också lokala ljusstöpare som gärna tar emot ljusrester.

👕Kläder och textilier

När du tröttnat på dina kläder – ge eller sälj dem vidare. Är kläderna utslitna eller sönder lämnar du dem till  textilåtervinning  – inte i restavfallet. Du kan lämna textilier för både återbruk och återvinning i hjälporganisationernas insamlingscontainrar eller på din återvinningscentral.

Detta gäller alla kläder och hemtextilier. Textilier är en värdefull resurs, men vår konsumtion är inte hållbar. Därför ska du inte slänga kläder i restavfallet – många plagg går att återanvända och söndriga, slitna kläder kan vi återvinna till bland annat möbelstoppning.

✉Kuvert

Kuvert ska sorteras som  restavfall. Kuvert räknas varken som förpackning eller tidning enligt lagen om producentansvar  och det är  enbart  förpackningar och tidningar som samlas in vid din fastighet för återvinning.  Men det stora problemet med kuvert är att klistret  förstör återvinningen. Kuvert, både fönsterkuvert och de utan fönster, ska alltså slängas i restavfallet. Det gäller även svanen-märkta kuvert.

Tänk på att
Även post it-lappar ska slängas som restavfall.

🧃Mjölkförpackning

Den vanligaste förpackningen för mejeriprodukter är en tetra pak-förpackning av papper och plast. När förpackningen är tom sorterar du den som pappersförpackning eftersom den till största del består av papper. Plasten som finns på insidan och på toppen av förpackningen separeras ut i återvinningsprocessen. Men ta gärna av plastkorken och släng den som förpackning av hårdplast!

Det finns även mjölk som säljs i plastdunkar och då sorterar du hela dunken som förpackning av hårdplast. 

Tänk på att
Du behöver inte skölja ur förpackningen, allt tvättas noga vid återvinningen.

👜Pappersbärkasse

Pappersbärkassen som du köper i exempelvis matbutiken är en förpackning av papper. Släng den inte bland tidningarna, påsen förstör återvinningsprocessen eftersom pappret då blir brunt och inte kan användas till tidningspapper igen. 

Tänk på att
Pappersbärkassen kan du återanvända flera gånger, sedan kan du samla pappersförpackningar i den och slänga alltihop i återvinningen.

🎁Presentpapper och snören

Vanligt presentpapper slänger du hemma som  förpackning av papper.  Det gäller även presentpapper med tejp och etikett på. En del väljer att slå in sina klappar i tidningspapper och då sorterar du såklart pappret som tidningar.

Presentsnören slänger du i  restavfallet. Presentsnören (sånt som man kan krylla) innehåller plast och förstör återvinningsprocessen om det hamnar bland pappersförpackningar eller tidningar. Presentsnören innehåller även klister, som förstör återvinningsprocessen, och ska därför inte sorteras som plast.

💄Smink

Parfym, nagellack, hårspray, deo, läppstift och liknande kosmetiska produkter innehåller farliga ämnen. Om det finns innehåll kvar i burken/flaskan ska du inte slänga den i hushållssoporna, utan lämna den som farligt avfall på närmaste miljöbod eller återvinningscentral.

Om burken/flaskan är helt tom kan du sortera den hemma som förpackning (t ex metall eller plast).

Sortering av farligt avfall är den viktigaste källsorteringen du kan göra som privatperson, eftersom farligt avfall kan orsaka stor skada för människor och miljö om det hamnar fel. 

Visste du att
Du kan även lämna produkter hos Kicks och Åhléns i Helsingborg och Ängelholm samt på Väla eftersom NSR har ett samarbete med dessa butiker för insamling av kosmetiskt avfall.

💊Tablettkarta (blister)

Tablettkartor (blister) för läkemedel har höga säkerhetskrav på sig och består därför oftast av flera material. Grundregeln är att du ska sortera enligt det material som en förpackning består av till största del. De flesta tablettkartor består till största del av plast och en mindre del metall =  släng den som mjukplast.  Materialen separeras i återvinningsprocessen.

Tänk på att
Finns det läkemedel kvar, som du inte ska använda, ska du lämna in tablettkartan på ett apotek i en genomskinlig påse.

🦷 Tandborste

Din tandborste är förmodligen av plast, men när den börjar spreta ska du slänga den i restavfallet. Tandborsten är ingen förpackning och ska därför inte slängas som förpackning av plast. Även en bambutandborste ska kastas i restavfallet eftersom den inte är en förpackning. Bambutandborsten är ändå ett klimatsmart val eftersom den bidrar till mindre koldioxidutsläpp vid förbränning.

Även diskborsten och toalettborsten av plast ska sorteras som restavfall. 

Tänk på att
Tandkrämstuben är däremot en förpackning som ska sorteras som mjukplast.

☕ Tepåsar

Tepåsar gjorda av papper går utmärkt att slänga i  matavfallet, medan tepåsar av nylon (blank påse) ska läggas i  restavfallet eftersom nylon inte bryts ner. En del tepåsar är styckförpackade – är kuvertet av papper sorteras det som pappersförpackning, är det av plast sorterar du det som plastförpackning. Papperskartongen du köper tepåsarna i sorteras som pappersförpackning. 

Tänk på att
Engångpåsar kostar mer än löste, både för miljön (förpackningsmaterial, transport mm) och i kronor. Det finns även återanvändbara påsar för löste, som är ett klimatsmart alternativ.

🪔Värmeljus

Värmeljusets metallkopp klassas inte som förpackning enligt lagen om producentansvar. Därför ska du inte slänga den som metallförpackning hemma. Men naturligtvis ska metallen återvinnas, så istället tar du med koppen till återvinningscentralen där du slänger den som metallskrot. Detsamma gäller marschallens metallkopp.

Tänk på att ta loss den lilla vekhållaren i mitten innan du slänger både den och koppen som metallskrot. Varför? Jo, vekhållaren är gjord av stål (järn) medan koppen är av aluminium. I sorteringsanläggningen för metallskrot separeras stål från aluminium med en magnet. Om vekhållaren sitter fast i koppen så följer koppen med och aluminiumet brinner då upp i stålbadet.  Du kan samla dina metallkoppar hemma under en period, sedan du tar med dem nästa gång du ändå ska till återvinningscentralen. 

Tips
Det finns refill för värmeljus att köpa, då kan du återanvända värmeljusets kopp genom att sätta i ett nytt ljus. Smart, för då behöver du ju inte slänga koppen alls.

Prova vår sorteringsguide

sorteringsguiden kan du få reda på hur många fler saker ska sorteras.

Skriv ut topplistan (pdf)

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar