Topplistan: extra kluriga sopor

Topplistan: extra kluriga sopor

Vissa sopor kan vara lite extra kluriga att sortera. För att hjälpa dig har vi gjort en lista med några av de extra kluriga soporna.

När du källsorterar ditt hushållsavfall kan vi ta hand om resurserna på bästa sätt och det mesta kan återvinnas. Det är bra för både människor och miljö. Men ibland är det inte självklart hur saker ska sorteras och vissa sopor kan vara lite extra svåra att sortera.

Blomkruka i plast

Blomkrukor av plast

Om din växt dör kan du återanvända plastkrukan. Är krukan trasig ska du slänga den som  restavfall  eftersom plastkrukan inte är en förpackning. Har du flera eller stora uttjänta plastkrukor så lämna dem på återvinningscentralen i containern för plastmöbler.

Själva krukväxten kan du slänga som trädgårdsavfall. Vissna eller avklippta blommor och blad från inomhusväxter kan du även slänga i matavfallet, men inte jorden. Jord slänger du som restavfall, större mängder kan du lämna på återvinningscentralen där den ska sorteras som matjord och sand.

Frigolitbit

Frigolit

Frigolit ska sorteras som  mjukplast, och det gäller även köttråg av frigolit. Större mängder eller block av cellplast kan du lämna på din återvinningscentral.

Tips
Har du fyrfackskärl så förpacka gärna lösa frigolitkulor i en plastpåse, så att kulorna inte kan flyga omkring och skräpa ner när vi tömmer ditt kärl.

Glödlampa

Glödlampor

Alla typer av lysrör och smålampor (glöd, lågenergi och LED) räknas som  elavfall. Lampor innehåller farligt avfall (bly, kvicksilver) och  får  inte slängas i hushållssoporna. Uttjänta lampor måste tas om hand så att gifterna inte sprids och metallerna kan återvinnas.

Du kan lämna uttjänta lampor på din återvinningscentral eller miljöstation, i   Samlaren  eller i det kärl för småelektronik som finns i många flerfamiljshus. Du kan även   lämna  elavfall hos butiker   som säljer elektronik.

Textilier

Kläder och textilier

När du tröttnat på dina kläder – ge eller sälj dem vidare. Är kläderna utslitna eller sönder lämnar du dem till  textilåtervinning  – inte i restavfallet. Du kan lämna textilier för både återbruk och återvinning i hjälporganisationernas insamlingscontainrar eller på din återvinningscentral.

Detta gäller alla kläder och hemtextilier. Textilier är en värdefull resurs, men vår konsumtion är inte hållbar. Därför ska du inte slänga kläder i restavfallet – många plagg går att återanvända och söndriga, slitna kläder kan vi återvinna till bland annat möbelstoppning.

KuvertKuvert

Kuvert ska sorteras som  restavfall. Kuvert räknas varken som förpackning eller tidning enligt lagen om producentansvar  och det är  enbart  förpackningar och tidningar som samlas in vid din fastighet för återvinning.  Men det stora problemet med kuvert är att klistret  förstör återvinningen. Kuvert, med eller utan fönster, ska alltså slängas i restavfallet. Det gäller även svanen-märkta kuvert.

Tänk på att
Även post it-lappar ska slängas som restavfall.

Presentpapper och snörenPresentpapper och snören

Vanligt presentpapper slänger du hemma som  förpackning av papper.  Det gäller även presentpapper med tejp och etikett på. En del väljer att slå in sina klappar i tidningspapper och då sorterar du såklart pappret som tidningar.

Presentsnören slänger du i  restavfallet.  Presentsnören innehåller plast och förstör återvinningsprocessen om det hamnar bland förpackningarna eller tidningarna.

BlisterTablettkarta (blister)

Tablettkartor (blister) för läkemedel har höga säkerhetskrav på sig och består därför oftast av flera material. Grundregeln är att du ska sortera enligt det material som en förpackning består av till största del. De flesta tablettkartor består till största del av plast och en mindre del metall =  släng den som mjukplast.  Materialen separeras i återvinningsprocessen.

Tänk på att
Finns det läkemedel kvar, som du inte ska använda, ska du lämna in tablettkartan på ett apotek i en genomskinlig påse.

TepåseTepåsar

Tepåsar gjorda av papper går utmärkt att slänga i  matavfallet, medan tepåsar av nylon (blank påse) ska läggas i  restavfallet eftersom nylon inte bryts ner. En del tepåsar är styckförpackade – är kuvertet av papper sorteras det som pappersförpackning, är det av plast sorterar du det som plastförpackning. Papperskartongen du köper tepåsarna i sorteras som pappersförpackning. 

Tänk på att
Engångpåsar kostar mer än löste, både för miljön (förpackningsmaterial, transport mm) och i kronor. Det finns även återanvändbara påsar för löste, som är ett klimatsmart alternativ.

VäremljusVärmeljus

Värmeljusets metallkopp klassas inte som förpackning enligt lagen om producentansvar. Därför ska du inte slänga den som metallförpackning hemma. Men naturligtvis ska metallen återvinnas, så istället tar du med koppen till återvinningscentralen där du slänger den som metallskrot. Detsamma gäller marschallens metallkopp.

Tänk på att ta loss den lilla vekhållaren i mitten innan du slänger både den och koppen som metallskrot. Varför? Jo, vekhållaren är gjord av stål (järn) medan koppen är av aluminium. I sorteringsanläggningen för metallskrot separeras stål från aluminium med en magnet. Om vekhållaren sitter fast i koppen så följer koppen med och aluminiumet brinner då upp i stålbadet.  Du kan samla dina metallkoppar hemma under en period, sedan du tar med dem nästa gång du ändå ska till återvinningscentralen. 

Tips
Det finns refill för värmeljus att köpa, då kan du återanvända värmeljusets kopp genom att sätta i ett nytt ljus. Smart, för då behöver du ju inte slänga koppen alls.

Prova vår sorteringsguide

I sorteringsguiden kan du få reda på hur många fler saker ska sorteras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window