Från och med april har våra fakturor ett nytt utseende.

Läs mer
Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Frågor och svar om rapportering av farligt avfall för dig som företagare

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om varför farligt avfall ska rapporteras på ett särskilt sätt och hur det påverkar dig som företagare på återvinningscentralen.

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall ska rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till Naturvårdsverkets register.

Här kan du läsa mer vad du behöver tänka på när du lämnar farligt avfall som företagare.

Vanliga frågor och svar

Det kan vara kö till inlämningen. När du kommer till huset där farligt avfall lämnas behöver du lägga ditt avfall i en back, ställa dig i kö, registrera dina uppgifter enligt personalens instruktioner och betala för att lämna in ditt farliga avfall.

För att regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Alla verksamheter som producerar, transporterar, tar emot i insamlingsverksamhet, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall ska rapportera in uppgifter i det nya registret. NSR tar bland annat emot och samlar in farligt avfall i insamlingsverksamhet.

Det betyder att även om du som avfallsproducent eller transportör redan har antecknat och rapporterat in uppgifter till Naturvårdsverket, behöver även NSR anteckna och rapportera in uppgifterna när vi tar emot avfallet.

Regeländringarna följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall, för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet.

Läs mer om det nya avfallsregistret på Naturvårdsverkets hemsida.

NSR behöver bland annat följande uppgifter för att kunna anteckna och rapportera till Naturvårdsverket:

  • avfallsproducent
  • datum för mottagandet
  • avfallets vikt i kilogram
  • avfallets ewc-kod

Enligt gällande förordningar måste vi spara våra anteckningar om farligt avfall i tre år. NSR rapporterar även in uppgifterna till Naturvårdsverkets avfallsregister. Även tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret och dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Läs mer om avfallsregistret på Naturvårdsverkets hemsida.

För att regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Alla verksamheter som producerar, transporterar, tar emot i insamlingsverksamhet, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall ska rapportera in uppgifter i det nya registret. NSR tar bland annat emot och samlar in farligt avfall i insamlingsverksamhet.

Regeländringarna följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall, för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet.

Läs mer om det nya avfallsregistret på Naturvårdsverkets hemsida.

NSR rapporterar in uppgifterna till Naturvårdsverket. Även tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret och dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Läs mer om avfallsregistret på Naturvårdsverkets hemsida.

Ja, din verksamhet är med största sannolikhet anteckningsskyldig eftersom de flesta verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan till exempel handla om uttjänta batterier, burkar med färgrester eller förbrukade lysrör. Om din verksamhet är anteckningsskyldig kommer du från och med den 1 november 2020 även att behöva rapportera uppgifter om ditt farliga avfall till Naturvårdsverket.

Läs mer på naturvårdsverkets hemsida.

Nej, det kan vi inte.

Ja, precis som tidigare kostar det för småföretag att lämna in farligt avfall.

Du checkar först in på återvinningscentralen med ditt kundkort. När du kommer fram till huset där farligt avfall lämnas behöver du lägga ditt avfall i en back, ställa dig i kö, registrera dina uppgifter enligt personalens instruktioner och betala för att lämna in ditt farliga avfall.

Har du mindre mängder (under 50 kg) lämnar du på din återvinningscentral. Har du större mängder lämnar du på återvinningsanläggningen för företag.

Läs mer

Naturvårdsverket: Om avfallsrapportering

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar